නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නා ගත්තේ මෙහෙමයි
Posted on July 29th, 2019

Lanka News Web

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඇන ගත්තේ මෙහෙමයි

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නා ගත්තේ මෙහෙමයිYouTube link :- https://youtu.be/ieHGXVhjew4Subscribe කරන්න :- www.youtube.com/c/LankaNewsweblnwසම්පූර්ණ කතාව මෙතැනින්:- http://bit.ly/331iOF0For more news, visit : https://www.lankanewsweb.net#lnw #lnwnews #lnwmn #lka #news

Posted by Lanka News Web on Mánudagur, 29. júlí 2019

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress