සජිත් බෞද්ධයෙක් නෙවෙයි – IRAJ
Posted on September 17th, 2019

Red Cats

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බෞද්ධයෙක් නොවන බවට තමන්ට උදාහරණ ඇති බවට ඉරාජ් වීරරත්න පවසනවා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress