මුදල් ඇමති මංගල ත්‍රිවිධ රත්නයට අපහාස කළ බවට පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්
Posted on November 17th, 2019

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ පණිවුඩයක් සටහන් කරමින් ත්‍රිවිධ රත්නයට අවමන් කර ඇති බවට බෞද්ධ තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය අඟුළුගල්ලේ සිරි ජිනානන්ද හිමියන් පොලිස් මූලස්ථානයට අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.

ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙමින් තිබූ අතරතුර අද දහවල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ට්විටර් ගිණුමේ මෙලෙස සටහනක් තබා තිබුණා.

එහිිමම මාගේ රට වෙනුවෙන් දුක්වෙනවාග බුද්ධ සහ ධම්ම රත්නයේ සරණ ශ්‍රී ලංකාවත් සමඟ පවතීවා ර්‍ණ ලෙස අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් අදාළ පණිවුඩයේ “ඩබල් ජෙම්” ලෙස සදහන් කරමින් අමාත්‍යවරයා උතුම් වූ බුද්ධ සහ ධම්ම රත්නය පමණක් භාවිත කරමින් ත්‍රිවිධ රත්නයට ඇතුළත් සංඝ යන වචනය සිය ට්විටර් පණිවුඩයේ සටහන් කර නොතිබීම විශේෂත්වයක්.

අදාළ ට්විටර් පණිවුඩය මගින් මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා තුණුරුවනට අවමන් කර ඇති බව සඳහන් කරමින් බෞද්ධ තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය අඟුළුගල්ලේ සිරි ජිනානන්ද හිමියන් පොලිස් මූලස්ථානයට අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.

One Response to “මුදල් ඇමති මංගල ත්‍රිවිධ රත්නයට අපහාස කළ බවට පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්”

  1. Vaisrawana Says:

    There are no ‘blasphemy’ laws in the Buddhist teachings, canonical writings or in our existing constitution to punish people for insulting the Triple Gem or Buddhism in general. Taking Mangala Samaraweera to court will serve no purpose, but instead will encourage a possible trend towards demanding by religious extremists the application of actual blasphemy laws specific to other religions even in situations where non-believers of those religions are compelled to point out things that would restrict Buddhists’ or others’ freedom of speech if blasphemy laws (as those in Islamic Sharia) are applied to them. Sri Lankan voters who rightly disapprove of the deeply discredited politician Mangala Samaraweera’s anti-Buddhist comments will deal with him appropriately, when the time comes. It is hardly possible that he is going to derive any benefit from making such comments. That will be punishment enough for him. Thus Mangala is not likely to be much of a challenge to ordinary Sri Lankans or the new president elect.

    But certainly, these well meaning but stupid monks will be a problem for Gota unless, unlike Mahinda, he is able to reassure them and calm them down quickly before any actual harm is done to the urgent cause of national regeneration that he has been elected to address by nearly seven million voters, while attending to the genuine issues they have been raising for years now.

    Just a thought.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress