ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනිය ගැන අදත් විවිධ අදහස්
Posted on December 9th, 2019

Hiru News

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් සහ පූජ්‍ය පක්ෂය මෙලෙස අදහස් පල කළා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress