පාඨලී ගැන සිංහලයේ ජාතික සංවිධානයෙන් අනාවරණයක්
Posted on December 17th, 2019

Courtesy Hiru News

පාඨලී චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් අද පැවැති සිංහලයේ ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ද තවත් අනාවරණයක් සිදුකළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress