සී.වී. විග්නේෂ්වරන්ගේ ප්‍රකාශය පිළිකුල් සහගතයි – පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ ශ්‍රී විමලධම්ම හිමියන්
Posted on December 17th, 2019

Courtesy Hiru News

උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා පසුගියදා සිදුකළ ප්‍රකාශය පිළිකුල් සහගත බව මල්වතු පාර්ශ්වයේ අනුනායක පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ ශ්‍රී විමලධම්ම හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ අදහස් පළ කළේ අද පෙරවරුවේ මහනුවර පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.

One Response to “සී.වී. විග්නේෂ්වරන්ගේ ප්‍රකාශය පිළිකුල් සහගතයි – පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ ශ්‍රී විමලධම්ම හිමියන්”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  This traitor low life kallathonia should be expelled from our country to tamil nadu where its heart and loyalty lies
  and where it came from. Take away the traitor low life’s civil rights to teach these kallathonis a lesson. All Sri Lankans, including all the tamils know N&E tamils were brought by the dutch rascals to work in tobacco plantations. Then the british brought up country tamils to work in tea estates. Today, all of the traitors, except Murali, has the
  audacity to claim the kallathonis are the natives and we Sinhalese are the foreigners.

  All these thanks to anti Sinhalese, anti Buddhist, anti Sri Lanka, minority worshiping, Mother Lanka dismembering,
  murderous (Sinhalese Buddhists only) traitor GooandPee aka UNPatriotic_rats’ work. Since the traitor alugosuwa
  (to Sinhalese Buddhists only) tambi mudiyanselage JR@ successive GooandPee leaders have been destroying
  the Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism to the delight of traitor tamils, mussies and catholics. Traitor
  alugosuwas (to Sinhalese Buddhists only) LK porisada R@, traitor alugosuwa (to Sinhalese Buddhists only)
  die hard catholic token Buddhist Batalande wa(n)dakaya R@ni_leech wickrama Sinhala killer have been destroying
  Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism all this time.

  Throw this scum bag out of our soil. If the low life not going to be thrown out, take its civil rights. Don’t let the
  pigneshawaran the pig to come out of its hell hole jaffna. R@ in every sense of the word. Getting FREE education,
  getting to the highest position in the R@’s career, still claiming discrimination. When you following religions of
  conveniences which don’t regard sins as sins it is not surprising. Follow a true religion you scum bag in this
  21st century. People used to worship rivers, mountains, trees, gods in the olden days in the absence of science.
  Today, religions have to pass Darwin’s Theory of Evolution, NASA’s findings about the universe etc. etc. to be
  accepted as true. There is only one religion which passes the science test with flying colours, Buddhism. You
  moron, do you know all the law courts under the sun use Buddhism’s Five Precepts as their penal code. That’s
  what you studied FREE of charge of course you kallathoniya to get to the highest position in its career. Shame on
  you pig the pigneshwaran.

  Daughters-in-law of this ungrateful pig, don’t let pigneshawaran the pig come anywhere near your children if you are Sinhalese!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress