ඇප හිමිවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න ගැන විවිධ අදහස්
Posted on December 30th, 2019

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

ඇප හිමිවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress