රාජිත ගැන අදත් විවිධ අදහස්
Posted on December 31st, 2019

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

ඇප හිමිවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන් අදත් මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress