බැඳුම්කර වෝහාරික විගණන වාර්තාව ගැන පක්ෂ විපක්ෂ අදහස්
Posted on January 26th, 2020

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කෙරුණු වෝහාරික විගණන වාර්තාව පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් අද අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress