කොරෝනා වෛරසය ගැන විවිධ අදහස්
Posted on January 29th, 2020

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

නව කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කිහිපයකදී අදහස් පළ කළා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress