23 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය – ඒ මොකක්ද?
Posted on February 13th, 2020

වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති

23 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය – ඒ මොකක්ද?

2020 පෙබරවාරි 9 වැනි දා ඉරිදා “දෙරණ 24 – INSIGHT” වැඩසටහනට සහභාගී වී ඉදිරිපත් කළ අදහස්


මෙම වැඩසටහනේ දී අවධාරණය කෙරෙන “23 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පනත් කෙටුම්පත” පහත සබැඳියෙන් බාගත කර ගන්න පුළුවන්.

https://files.fm/u/h7udmumn#/view/23A_Final.pdf

One Response to “23 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය – ඒ මොකක්ද?”

  1. Vaisrawana Says:

    My impression after watching the whole video is that Dr Chandrakeerti deserves a more informed and a more intelligent interviewer than this one.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress