ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ගැන විවිධ අදහස්
Posted on February 21st, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ නිදහස් පක්ෂය එක්ව නිර්මාණය කෙරුණු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය පිළිබඳ විවිධ ස්ථානවලදී දේශපාලනඥයින් අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress