රාජිත පත්කළ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති ගැන අනාවරණයක්
Posted on February 25th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

පසුගිය රජය සමයේ හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් පත් කරනු ලැබූ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් පූජ්‍ය පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමියන් අද අනාවරණයක් සිදු කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress