එජාප අර්බුදය සහ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය ගැන කියන කතා
Posted on March 7th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතුව ඇති අර්බුදය හා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් අදත් අදහස් පළකළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress