උඩු දුවන එජාප අර්බුදය
Posted on March 12th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

සමඟි ජන බලවේගය පාර්ශ්වය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ශ්වය අදත් වෙන් වෙන්ව ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වමින් පවතින අර්බුදය පිළිබඳ අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress