බාහිර සමාජයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් හමුනොවී අදට මාසයයි…
Posted on May 30th, 2020

Courtesy Adaderana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress