මැතිවරණය හැකිනම් තව වසර දෙකකට කල් දාන්න!
Posted on June 5th, 2020

ඇම්  ඩී පී  දිසානායක විසිනි

පැරණි ටැලිපෝනය හෙවත් ජනතා සමගි බලවේගය ශේ‍ර්ඨාදිකරනයේන් අයදුම් කල එක් පෙත්සමකින් ඉල්ලා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවක් යටතේ ක්රියාත්මක වන රාජ් ගිණුම්, එය නොමැති අවස්ථාවක දී ක්රියාත්මක කළ නොහැකි බව ”.

එම බලගතු  ඉල්ලීම රැගත් පෙත්සම අධිකරණය  විසින් ඉවත දමා ඇත.  රටේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා දැනට පවත්නා අණපනත් අනුව මෙම කාලය තුලදි පාර්ලිමේන්තුවේ මොරගෑමකින් බාධාවකින් තොරව ජනාධිපතිගේ අභිමතය පරිදි ආයෝජන  කටයුතු කිරීමට විධායක බලය මෙමඟින් තහවුරු කර ඇත.

(දුර දැක්මේ සංකේථය)

උතුර හා නැභෙනහිර ආංඩුකාර චාල්ස් සහ අනුරාධා යහම්පත් මැතිනියන් නව කර්මාන්ත සහ අතහැර දමා තිබු රාජ‍්‍ය සංස්ථා ජාතික සම්පත් නැවත පණගැන්වීමෙන්  දෙමළ, මුස් ලිම් සහ සිංහල සුලු ජන කොටස් වලට ස්තීර රැකියා අවස්ථා දැනටමත් බිහි කර ඇත.පැරණි දේශපාලන දෙමළ සහ මුස්ලිම් අංකූරන් මින් මුසපත් වී ඇත.   කර්මාන්ත ඇමති විමල් වීරවංෂ මැතිතුමා ඉතා අසීරු කාර්‍යයක් විශිට්ට ලෙස ඉටු කරමින් සිටී.

ගරු ජනාධිපති තුමාට මේ සඳහා පාර්මේන්තුවේ පඬරැල් අවශ නැත.

අගමැති වරයාගේ නව පාර්ලිමේන්තු නිල කාලය තවමත් ආරම්භ වී නැත.වසර 50 ජාතික මෙහෙවර අගය කරමින් මෙම කාලය එතුමාට ලැබී ඇති, බෝනස් කාලයකි.

(පින් සිදුවන්නේ අනේ බාල ලමුන්නේ, මගේ කුඩා නිවස කඩා බිම නොදමන්නේ)

අපේ රටහදන්න නම් අලුත් අච්චුවකට බහා උණුකර නව නිර්මාණ  රටාවක් නිපදවිය යුතුයඑම ලෝහයට අවශ් අමුදුව පාර්ලිමේන්තු වේ දැනට තිබෙන මලකඩ කෑ පරණ යකඩ උණුකර ලබා ශතයුතුවේ.

මැතිවරණයක් අවුරුදු දෙකකට වත් නොපැවිත් වීමට මැකෝ උඨ්ඨාණ වීර්රය සහ භාහුවට වඩ වඩා ශක්තිය ලැබේවා යයි පතමි.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress