මැ.කො., ප.පා.කො. ගෙන් බැරි දර මිටිය, සභා ලේකම්වරුන්ගෙන් බදින්න හදයි -FB කමෙන්ට් එකකට විනය පරීක්ෂණය හා මැතිරවණ අපේක්ෂකයින් නිවාඩු ලබා ගැනීම
Posted on June 19th, 2020

රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්

පළාත් පාලන ආයතනවල සභිකයින්ගේ නිවාඩු ප්‍රශ්නය විසදා ගැනීමට නොහැකිව, ෆෙස් බුක් කමෙන්ට් එකක් වෙනුවෙන් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට යෝජනා කරන මැ.කො., දැන් එයින් ඔබ්බට ගොස් සභා ලේකම්වරුන් හරහා ද කොස් ඇට බාවන්නට උත්සහ දරමින් සිටී.

ජා ඇල නගර සභාවේ සභිකයෙකු සම්බන්ධයෙන් මැ.කො. ජා ඇළ සභා ලේකම් වෙත යවා ඇති ලිපිය මේ  සමග දැක්වේ.  ලංකාවේ කිසිදු නීතියට වලංගු නැති, නීතිමය වටිනාකමක් නැති මැ.කො. මේ ලිපිය ද, සභිකයින්ගේ නිවාඩු අවුල සම්බන්ධයෙන්ම වේ.  විනය පරීක්ෂණ ඉල්ලීමක් මගින් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ කට වසා දැමීමට මැ.කො. ට අවශ්‍ය වූයේ නීතියට පටහැනි මෙවැනි නියෝග පෙරළා ප්‍රශ්න කිරීම වැලැක්වීමට ය.  පළාත් පාලන කොමසාරිස් කළ නොහැකි දේ, සභා ලේකම්ට කරන්නට කියන මේ ලිපිය විමසමු. 

සභා ලේකම්ට මෙවැනි කිසිදු නෛතික පදනමක් නැති, අනීතික ලිපියක් ලියමින් උපදෙස් දෙන්නට හැකියාවක් තිබේද? නැත!  නීතියට පිටින් දෙන මේ උපදෙස සභා ලේකම්වරු පිළිපැදිය යුතුද?  නැත. 

මැ.කො. අලුත්ම අනීතික ලියවිල්ල පේළියෙන් පේළිය විග්‍රහ කරමු.

1.      මැ.කො. මේ ලිපිය ලියන්නේ සභිකයෙකුගේ නිවාඩු ප්‍රශ්නය ගැන, ජා ඇළ නගර සභාවේ ලේකම් ගේ ලිපියකට පිලිතුරු ලෙසිනි.   මැ.කො. අතිරේක මැ.කො. (නීති විමර්ශන) බී.පී.සී.කුලරත්න දෙවන ඡේදයේ කියන්නේ ‘ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා පවත්නා නීතිය අනුව සභා රැස්වීම්වලට සහභාගිවීම හා කාර්යාල සම්පත් පරිපරණයට හා සභා වාර වලට සම්බන්ධ වීම නිල ධූරයේ බලය අයුතු ලෙස භාවිත කිරීමක්‘ බව ය.

ප්‍රශ්නගත කරුණ ගැන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 ආ. (4) අනු ව්‍යවස්ථාවේ (අ) ඡේදය ආරම්භ වන්නේ –

            මැතිවරණයක් පවත්වනු ලබන කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී, රජයට හෝ යම් රාජ්‍ය සංස්ථාවකට හෝ අයත් යම් නිශ්චල හෝ චංචල දේපළක් -” යනුවෙනි.

මැ.කො. විසින් 2020. 06. 06 දින නිකුත් කර ඇති අංක 2178/29 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති විධානවල පළමුවන ඡේදය මෙසේ කියයි. 

ඒ විධාන, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104 ආ ව්‍යවස්ථාවේ (4) වන අනු ව්‍යවස්ථාවේ () ඡේදය යටතේ රජයට හෝ යම් රාජ්‍ය සංස්ථාවකට හෝ අයත් යම් නිශ්චල හෝ චංචල දේපළක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක දී යම් දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හෝ යම් අපේක්ෂකයකු තෝරා පත් කර ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ හෝ වළක්වාලීමේ කාර්යය සඳහා භාවිත කිරීම තහනම් කිරීමට කොමිෂන් සභාව ඇති බලතල යටතේ නිකුත් කරනු ලබන බව‘ කි.

රජයට හෝ යම් රාජ්‍ය සංස්ථාවකට හෝ අයත් යම් නිශ්චල හෝ චංචල දේපළක් එවැනි භාවිත කිරීමක් වළක්වාලීමට කොමිෂන් සභාවට ඒ අනුව පැහැදිලි බලයක් ඇත. සිදු විය යුත්තේ ද, වසර ගණනක් අප පෙනී සිටියේ ද, ඒ වෙනුවෙන්ම ය.  

එහෙත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104ආ ව්‍යවස්ථාවේ (4) වන අනු ව්‍යවස්ථාවේ (අ) ඡේදය මගින් පළාත් පාලන ආයතනයක යම් නිශ්චල දේපළක් හෝ චංචල දේපළක් හෝ සම්බන්ධයෙන් විධාන කිරීමට කොමිෂන් සභාවට බලයක් ලබා දී තිබේ ද? නැත. කිසිසේත්ම නැත!!

*    ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 170 වන ව්‍යවස්ථාවේ, දක්වා ඇති අර්ථ නිරූපණය තුළ ‘රජය’ යන්නට අර්ථය නිරූපණය කර නැත. එහෙත් අර්ථ නිරූපණය පිළිබඳ ආඥාපනතේ ‘රජය’ යන්නට අර්ථ නිරූපණයක් දී ඇත. (2 වන වගන්තියේ (ඈඈ) ඡේදය) එය මෙසේ ය.

               ‘ රජයහෝ ජනරජය හෝ ශ්‍රී ලංකා ජනරජය  යන්නෙන්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය අදහස් වේ;’

*    ඒ ආකාරයෙන් ම 170 වන ව්‍යවස්ථාව අනුව රාජ්‍ය සංස්ථාව” යන්නට සහ පළාත් පාලන ආයතනය” යන්නට ද අර්ථ නිරූපණය දක්වා ඇත. අර්ථ නිරූපණය පිළිබඳ ආඥාපනතේ (2 වන වගන්තියේ (ප) ඡේදය) පළාත් පාලන ආයතනය යන්නට දී ඇති අර්ථය සමග ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අර්ථ නිරූපණයට සම්පූර්ණයෙන් ම සමාන වේ.

*    මේ අනුව 104ආ ව්‍යවස්ථාවේ (4) වන අනු ව්‍යවස්ථාවේ (අ) ඡේදය මගින් පළාත් පාලන ආයතනයක (එනම් දැන් පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන් හා අලුතෙන්ම සභා ලේකම්වරුන්ට අනීතික බලපෑම් කරමින් ලියුම් ලියන පරිදි,  යම් නිශ්චල දේපළක් හෝ චංචල දේපළක් හෝ සම්බන්ධයෙන් විධාන කිරීමට මැ.කො. බලයක් නැත.

 එයට හේතුවක් තිබේ.  පොදු දේපළ විෂයයෙහි ලා සිදු කරනු ලබන වැරදි පිළිබඳ පනතේ ද පොදු දේපළ” යන්නට දී ඇති අර්ථ නිරූපණය අනුව පළාත් පාලන ආයතනවල දේපළ ඇතුළත් වී නැත. ඒ පනතේ පොදු දේපළ යන්නට දී ඇති අර්ථය මෙසේ ය:

            “public property ” means the property of the Government, any department, statutory board, public corpora-ration, bank, co-operative society or co-operative-union.

*    එසේම රාජ්‍ය සංස්ථාවකට දී ඇති අර්ථ නිරූපණය, පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් අදාළ කර ගැනීම ද කළ නොහැකි වනවා සේ ම, පළාත් පාලන ආයතන රාජ්‍ය සංස්ථා ගණයට ඇතුළත් කිරීම ද කළ නොහැකි ය. 

*    පළාත් පාලන ආයතනයකට සභිකයකු වශයෙන් තෝරා පත් කර ගැනීම කරනු ලබන්නේ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන අනුව වේ. එසේම, එසේ පත් කර ගන්නා සභිකයකු නගරාධිපතිවරයා / සභාපතිවරයා හෝ නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා / උප සභාපතිවරයා යන ධුරයකට පත් කිරීම ඒ ආඥාපනතේ නියම අනුව කරනු ලැබේ.

*    පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් තීරණය කළ යුතු ප්‍රශ්න හා කරුණු ඒ පළාත් පාලන ආයතනයේ සභිකයන් විසින් තීරණය කළ යුතු ය. මේ තීරණ ගැනීම පිළිබඳ මූලික නීතිවල විධිවිධාන අනුව (මහා නගර සභා ආඥාපනතේ 21 වන වගන්තිය, නගර සභා ආඥාපනතේ 26 වන වගන්තිය සහ ප්‍රාදේශීය සභා පනතේ 14 වන වගන්තිය) මේ තීරණ ගැනීම සඳහා සභිකයන් මහා සභා රැස්වීමට පැමිණිය යුතු ය.

සභාව ගත යුතු තීරණ, ගැන බලපෑම් කරන්නට ප.පා.කො. ට හැකියාවක් නැත. සභා ලේකම්ට කොහෙත්මක හැකියාවක් නැත.  මැ.කො. ගොඩනැගිල්ලේ සිටින නීති විශාරදයින් මේ කරුණ හොදින් දනී.  තමන්ට බැදගන්නට බැරි දර මිටිය බැදගන්නට පා.පා.කො. බැරිනම් සභා ලේකම් ‘ගැරඩියන් කර ගන්නට‘ උත්සහ දරයි.  එය බැරි වූ විට, ‘විනය ඉස්සරහට‘ ගනී.

දැන් අපි නිවාඩු ගැන බලමු.

මේ අනුව නගරාධිපති / සභාපති හෝ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති / උප සභාපති හෝ යම් සභිකයකු නිවාඩු ලබා ගැනීම පිළිබඳ විධිවිධාන ඇත්තේ වක්‍ර ප්‍රතිපාදනයක් ලෙස ය.  දැන්, මැ.කො. සේනක පල්ලියගුරුගේ ඇතුළු පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන් 8 දෙනා ද, දැන් ප.පා.ආයතන සභා ලේකම්වරුන් ද ලව්වා කොස් ඇට බාවන්නට හදන්නේ ඇයි ද යන්න පැහැදිලිය.  එය ප්‍රශ්න කළ විට, වෙනදා උඩ පැන බුකිය/මාධ්‍ය දෙවනත් කරන, මහින්ද දේශප්‍රිය, රත්නජීවන් හූල් වැනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිර්මාපකයින් ද, මැ.කො. ශ්‍රීන් බොරලැස්ස, තිලිණ, නාලක ඇතුළු කණ්ඩායම ද කට වසාගෙන නොදැක්කා සේ සිටින්නේ ද ඒ නිසාය.  

අර්බුදය, මැ.කො. පත්ව ඇති අපහසුතාවය සිහි බුද්ධිය ඇති අයෙකුට වටහා ගත හැකිය.  ප්‍රශ්ණය ඇත්තේ, මැ.කො. උත්තර නැති ප්‍රශ්නවලට ප.පා.කො. සහ දැන් අලුතෙන් සභා ලේකම්ලා ‘ලවා කොස් ඇට බාවන්නේ ඇයි ද?‘ යන්නය.  

2.      මෙම ලිපියේ පලාත් පාලන සභිකයන්ගෙන් තෝරාගත් කොටසකට පමණක් මැ.කො. අදාළ කරවන්නට හදන ‘මැතිවරණට නිවාඩු ගැනීම‘ පිළිබඳ මූලික නීතිවල නියමය සලකා බලමු.  නීතියක් නම් එය සැමට එක හා සමානව බල පැවැත්විය යුතුය. නමුත්, සභාපති/උපසභාපති හා තෝරාගත් කිහිප දෙනෙකුට හැර මැ.කො. ඔවුන් පනවන නීතිය සැමට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත.  (උදාහරණයක් ලෙස ජ.වි.පෙ. හි සභිකයින් විශාල පිරිසක් අපේක්ෂකයින් වෙති.  ප්‍රධාන පක්ෂවල සභිකයින් රැසක් ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂකයින් වෙති. නැගෙනහිර ගාන කීයද කියා නි. මැ.කො. තිලිණිට පැවසිය හැකිය!

සභිකයින්ට අදාළ නිවාඩු නීතිය කුමක්ද? 

සභාවේ අවසරය කලින් නො ලබා, සභාවේ අනුගාමී රැස්වීම් තුනකට පැමිණ සිටීම පැහැර හරින සභිකයකුගේ ධුරය, එනයින් ම අත්හරින්නේ ය. (ම. න. ස. ආඥාපනත 13 (2), න. ස. ආඥාපනත 12 (2) සහ ප්‍රාදේශීය සභා පනත 7) තේරෙන භාෂාවෙන් නම් මන්ත්‍රී ධූරය අහිමි වන්නේය.

      මේ අනුව යම් සභිකයකු තමන් වෙත පැවරී ඇති ව්‍යවස්ථාපිත වගකීම නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කිරීම පිණිස මහා සභා රැස්වීමට පැමිණිය යුතු ය. මෙසේ ස්වකීය ව්‍යවස්ථාපිත වගකීම ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් මහා සභා රැස්වීමට පැමිණෙන සභිකයන් වෙනුවෙන් මාසික දීමනාවක් ගෙවීමට අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරන ලද නියෝග මගින් ප්‍රතිපාදන සලසා දී ඇත. මේ නියෝග සෑදීමට අමාත්‍යවරයාට බලය ලැබී ඇත. [ම. න. ස. ආඥාපනත 289, න. ස. ආඥාපනත 193 (2) (උඋ) සහ ප්‍රාදේශීය සභා පනත 19 (1) (xxviii)]

      මේ බලය යටතේ සාදන ලද නියෝග අනුව, (ලංකාවේ වලංගු නීතිය අනුව) යම් සභිකයකු මහා සභාවේ අවසරය ඇති ව නිවාඩු ලබා ගත් අවස්ථාවක දී, අසනීප තත්ත්වයක් මත නිවාඩු ලබා ගැනීමක දී හැර ඔහුට දීමනා ලබා ගැනීමට හිමිකම් නැත. 

*    පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකයකුට ඉටු කිරීමට නියම වී ඇති ව්‍යවස්ථාපිත වගකීම, ඔහු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ අපේක්ෂකයකු වීම මත අහිමි කිරීමට යම් නීතියකින් විධිවිධාන සලස්වන්නේ නම්, ඒ නීතිය වෙනත් නීතියක විධිවිධාන අභිබවා යන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. එසේම ඒ සභිකයා වෙත පවතින අයිතිය සීමා කිරීමක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි ය. ඒ අනුව යම් පළාත් පාලන ආයතන සභිකයකු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමේ හේතුව නිසා, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔහුට හිමි වී ඇති මූලික අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් වේ.

*    පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට නාම යෝජනා දීමෙන් පසු නිවාඩු ලබා ගැනීම කළ යුතු බවට සහ ඒ කාලය තුළ දීමනා ලබා ගැනීම නොකළ යුතු බවට මැ.කො. නිකුත් කර ඇත. (මේ බලය මැ.කො. ලැබෙන්නේ කෙහෙන්ද? උත්තර නැත! අහන එකාට නොව ශෙයා කරන එකාට විනය පරීක්ෂණ ය.)  ඒ අනුව, එය සිදුකරන සභිකයෙකු, ඒ යම් සභිකයකු මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කළ අයකු ලෙස සැලකීමට ඉඩ කඩ නිර්මාණය කර තිබේ. එවැනි යම් සභිකයකු පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වුවහොත් ඔහුගේ පත්වීම අවලංගු කිරීමේ අධිකරණ නියෝගයක් වුව ද නිකුත් කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව එමගින් විවර වේ. 

සරළව, මොරටුවේ පොහොට්ටුවේ නගරාධිපති ට, වැලිගම දුරකතනයේ සභාපති ට, මහියංගන අලියාගේ සභාපති ට මැ.කො. මේ අවනීතිය අදාලය. හැබැයි, ඒ හතර වටේ සභාවල තවත් සභිකයෙකුට, ඔය ගැන වගේ වගක් නැතිව  අපේක්ෂකත්වය දැරිය හැකිය.   

මැ.කො. තෝරාගත් පිරිසකට පමණක් මේ නීතිය අදාල කිරීම තුලින් සිදු වන්නේ කුමක් ද?  පලාත් පාලන ආයතන සභිකයින් පිරිසක් මේ උගුලට හසුවන අතර, තවත් පිරිසක් නිවාඩුත් නොලබා,  දීමනා ද ලබා, මැතිවරණයේ අපේක්ෂකයින් ලෙස ද කටයුතු කරති.  හැබැයි, නාම යෝජනා පත්‍රය තමන් අතේ තියාගෙන ඉන්න, පත් කළ සභිකයින් කවුදැයි කියා හොදින්ම දන්න, මැ.කො. ඒ ගැන කටයුතු නොකර මේ ගැන කිසිදු බලයක් නැති ප.පා.කො. හා දැන් සභා ලේකම්වරුන් ‘කොස් ඇට බාන්නට‘ කියයි. (නීතියටම කටයුතු කළ මහියංගන ප්‍රා.ස. සභාපතිට අත්වූ ඉරණම පසුව කථා කරමු)

*    මැ.කො. නිකුත් කළ විධානවලට පළාත් සභා ඇතුළත් කර නැත්තේ දැනට පළාත් සභා අක්‍රිය තත්ත්වයේ පවතින නිසා විය හැකි බව පෙනේ. එසේ වුව ද, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ යම් අමාත්‍යවරයකු හෝ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු යම් පළාත් සභාවක නිශ්චල හෝ චංචල දේපළක් අවභාවිත කළ හොත් ඒ අවභාවිතය මේ විධානවල පාලනයට යටත් නොවේ. (දැනට සිදු වන්නේ නැතත්, උදාහරණයක් ලෙස මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට තරග වදින, නාම යෝජනා නිවාඩු ගැසට් එක ගැසූ, ස්වදේශ කටයුතු ඇමති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් හෝ (අලියාට හෝ දුරකතනයට බලය හිමි) මාතලේ මහ නගර සභාවේ සම්පත් සම්බන්ධයෙන් එම තර්කය සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක අලුවිහාරේ සහෝදරයින්ට ද, අදාල සමීකරණයක් ගොඩනැගෙයි.  සැ.යු. මාතලේ එවැන්නක් සිදුව නැත. මෙම මහපොළොවට සමීප සෛද්ධාන්තික උදාහරණයක් පමණී)

  මැ.කො. පලාත් පාලනය හා නිවාඩු කථාවේ ව්‍යවහාරය  අවබෝධ කර ගෙන නැත. නැතහොත් මේ තත්වය හොදින්ම දැනගෙන, ඒ සඳහා වන ඉඩකඩ අවුරා තැබීමෙන් කැමැත්තෙන්ම වැළකී ඇත.

ප.පා. සභිකයින්ගේ නිවාඩු ගැන මැ.කො. තනා ඇති සම තරග බිමේ විස්තරය ඒ ආකාරය. හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට පුළුවන්. අගමැතිට පුළුවන්. කැබිනට් මණ්ඩලයටම පුළුවන්. හැබැයි  ප.පා. සභිකයන්ට බැරිය!!

පලාත් පාලන ආයතන සභිකයින්ගේ නිවාඩු ගැටළුවේ දී,  මැතිවරණයකට තරග කරන සියළු සභිකයින් නිවාඩු ගත යුතු බව අනිවාර්ය කිරීම, දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් නායකයින් හරහා සිදු කළ හැකිය.  එසේ නොවේ නම්, කළ හැකි බොහෝ දේ මැ.කො. දන්නේය. එසේ තිබිදී, මේ ප්‍රශ්නය තවදුරටත් ජංජාලයක් කර ගන්නේ ඇයි දැයි, විනය පරීක්ෂණ තියන්නේ ඇයි ද? එක පිට එක ලිපි ලියන්නේ ඇයි ද? පැහැදිලි කිරීම මැ.කො. වගකීමකි. 

මැ.කො. කමෙන්ට් එකකින්, තමන් ප්‍රශ්න කරන රාජ්‍ය සේවකයින්ට විනය පරීක්ෂණ තියන්නට පෙර, තවදුරටත් කටුව අස්සේ රිංගාගෙන නොසිට, පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දිය යුතුය.  

1.      පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට හෝ පළාත් සභා මැතිවරණයකට ඉදිරිපත්වන පලාත් පාලන ආයතනයක යම් සභිකයෙකු නිවාඩු ලබා ගත යුතු බව සදහන් පනත හෝ චක්‍රෙල්ණය කුමක් ද?

2.      එසේ ලබා ගත යුත්තේ රාජකාරි නිවාඩු ද? පුද්ගලික නිවාඩු ද?

3.      එම නිවාඩු, වැටුප් සහිත නිවාඩු ද? වැටුප් රහිත නිවාඩු ද?

ගැසට් ගසා ජනාධිපතිවරයා දණ ගස්සවන්නට තරම් ශක්තියක් තිබුණ, කොවිඩ් 19 න් රට බේරා ගත් මැ.කො.,  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුරදේවතාවුන් යැයි තමන් සිංහලෙන්-දෙමළෙන් රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන්ම අභිසෙස් ගන්වා සිටින මැ.කො. ට මේ ටික අපේක්ෂකයින්ට ලියා යවන්නට බැරි ඇයි?

හිතවත් මහින්ද දේශප්‍රිය, රත්නජීවන් හූල්, අබේසේකර මහත්වරුණි, කොමසාරිස් ජනරාල් හා නියෝජ්‍ය, ජ්‍යෙෂ්ඨ හා සහකාර කොමසාරිස්වරුනි,  දැන්වත් මේ විකාර ලිපි ලිවීම නවතා, විනය පරීක්ෂණ නාඩගම නවතා මහපොළවට පැමිණෙන්න. 

දේශපාලන ලෝකයේ හිට්ලර් වැනි ඒකාධිපතියන් යැයි කියන්නේ දේශපාලනඥයින්ට පමණක් නොවේ. අනීතික වැඩ කර, තම නිරුවත වසා ගන්නට ‘ආයතන සංග්‍රහය‘ උස්සාගෙන එන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ද එය අදාළ ය.  කලක් වීරයින් ලෙස සැලකුණ මිනිසුන් වසර පහක දී, කුණු කුඩයට වැටෙනු අප දැක ඇත.  දේශපාලනඥයින් පමණක් නොව එය කොමසාරිස්වරුන්ට, නිලධාරීන්ට ද, සිදු විය හැකිය. මා මිත්‍ර 2015 වසරේ මිනිසා, මහින්ද දේශප්‍රියට එය සිදු නොවේවා යන්න මාගේ ප්‍රාර්ථනය යි!

රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress