සංස්කෘතික අරමුදලෙන් සජිත් සල්ලි හොරා කාපු හැටි ඔප්පු වේ – මෙන්න සාක්ෂි
Posted on August 5th, 2020

කතු වැකිය උපුටා ගැන්ම Lankamag

2015 යහපාලන ආන්ඩු සමයේදි සජිත් ප්‍රෙමදාස මහතා අයතා ලෙස සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් භාවිත කර ඇති බවට සාක්ශි කිහිපයක් අප වෙත.ලැබී තිබෙනවා

One Response to “සංස්කෘතික අරමුදලෙන් සජිත් සල්ලි හොරා කාපු හැටි ඔප්පු වේ – මෙන්න සාක්ෂි”

  1. Susantha Wijesinghe Says:

    OLD PEOPLE CANNOT READ THIS AS THE LETTERS ARE TOO SMALL, AND CAUSES EYE STRAIN.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress