තිරසර සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳ පංච පුද්ගල වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යතුමාට පිළිගන්වයි
Posted on September 10th, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳ පංච පුද්ගල කමිටු වාර්තාව එම කමිටු සාමාජිකයින් විසින් අද 2020.09.10 දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිගන්වන ලදී.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත පත් කළ මෙම පංච පුද්ගල කමිටුවේ සභාපති ලෙස විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් අහමඩ් ජාවිඩ් මහතා කටයුතු කළේය.

එම කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයින් ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය අතිරේක ලේකම් ඇන්ටන් පෙරේරා, අචාර්ය ලොයිඩ් ප්‍රනාන්දු, මහාචාර්ය සී. එස්. වීරරත්න මහත්වරු සහ චාමින්ද්‍රි සපරමාදු මහත්මිය කටයුතු කළහ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් මත වසර 2030 ගෝලීය තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කවලට අදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සොයා බැලීම පිළිබඳව මෙම පංච පුද්ගල කමිටුව පත් කර තිබිණි. අග්‍රාමාත්‍යතුමාට මෙම වාර්තාව පිළිගන්වන අවස්ථාවට කමිටු සාමාජිකයින්ට අමතරව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, අග්‍රාමාත්‍ය අතිරේක ලේකම් චමින්ද කුලරත්න, මහත්වරු එක්ව සිටියහ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress