2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාග රාජකාරි දීමනා කප්පාදු කර ගෙවීම සම්බන්ධව.
Posted on January 10th, 2021

ලංකා ගුරු සේවා සංගමය

විභාග කොමසාරිස්තුමා,
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව,
පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල.

කොමසාරිස්තුමනි,
2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාග රාජකාරි දීමනා කප්පාදු කර ගෙවීම සම්බන්ධව.

2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ විභාග රාජකාරිවල නිරත වු නිලධාරින්ට අදාල රාජකාරි ස`දහා වන ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා තිබු පරිදි වවුචර් මගින් ඉල්ලා ඇති මුදල් කප්පාදු කර ගෙවීම් සිදු කර ඇති බව අප සංගමය වෙත අදාල ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් විසින් වාර්තා කර ඇත.

02ග විශේෂයෙන් ජදඩසාජ්19 වසංගතය හමුවේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවැත්වු අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සාර්ථකව අවසන් කර ගැනීම ස`දහා විවිධ දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ මහත් කැපවීමෙන් කටයුතු කළ නිලධාරින්ට මේ ආකාරයෙන් ලැබිය යුතු දීමනා කප්පාදු කිරිම අප සංගමය කිසිසේත් අනුමත නොකරමු.

03ග එමෙන්ම වසංගත අවධානම තුළ නිරෝධායනයට ලක් කළ ප්‍රදේශවල විභාගය පැවැත්වීමේදී ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා ඇතුඵ එම නිලධාරින් මුහුණ දුන් ගැටඵ පිළිබදව අප සංගමය, ඔබව වරින්වර දැනුවත් කර ඇත. එහිදි නිරෝධායනයට ලක් කර තිබු ප්‍රදේශවල ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගැනීම සදහා දීමනාවක් ගෙවීමට ද තීරණය කර තිබිණි.

එහෙයින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනුම්දීම් වලට අනුව ගෙවිය යුතු සියලූම ගෙවීම් වලට අදාලව එම නිලධාරින් විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීම් කප්පාදු කිරීමට කටයුතු නොකර අදාල හි`ග මුදල් වහාම ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලංකා ගුරු සේවා සංගමය එසේ නොවෙන්නේ නම් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධව තීරණයක් ගැනීමට සිදු වන බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමු.

ස්තූතියි,
මෙයට, විධායක සභාව වෙනුවෙන්,

මහින්ද ජයසිංහ
ප්‍රධාන ලේකම්,
ලංකා ගුරු සේවා සංගමය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress