රුඩොල්ෆ් බර්නාඩ් ලෙස ලංකාවට ආ ඕලන්දේ හාමුදුරුවො
Posted on January 14th, 2021

අවුරුදු 27දී ඉංදියාව,නේපාලය ඔස්සේ ලංකාවට පැමිණ පැවිදි වූ ඕලන්දේ ආනන්ද හිමිගේ ඇත්ත පැත්ත|

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress