දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ 22කට දඬුවම් කිරීමට ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීමට නිර්දේශ
Posted on January 20th, 2021

Courtesy Adaderana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress