නියම මොහොත් චීනය අත දමයි.. ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 400 පිටවන්නත් පෙර චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1500ක් ලංකාවට.. විදෙස් සංචිත ගැටළුව බේරා දෙයි..
Posted on February 5th, 2021

උපුටා ගැන්ම ලංකා සී නිව්ස්

චීන මහ බැංකුව වෙතින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුය වෙත ඩොලර් මිලියන එක්දහස් පන්සීයක ණය පහසුකමක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.

මෙරට ඇති වී තිබෙන විදේශ සංචිත හිගය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා කෙටි කාලීන ගෙවීම් පහසුකම යටතේ මෙය ලබාදීමට නියමිතය.

ඉන්දියාවෙන් කෙටි කාලීන ගෙවීමේ පදනමෙන් ලබා ගන්නා ලද ඩොලර් මිලියන 400 ක මුදල මේ සතිය තුළ ඉන්දියාවට ගෙවීමට රජය කටයුතු කලේය.

ඒ තත්ත්වය මත ඇති වූ විදෙස් මුදල් හිගය චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1500ක මුදලක් ලැබීමත් සමගින් සමනය වනු ඇත.

නැගෙනහිර පර්යන්තය 49%ක සදහා යෝජනා වී තිබූ මුදල ඩොලර් මිලියන 700ක් පමණ වෙයි.

One Response to “නියම මොහොත් චීනය අත දමයි.. ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 400 පිටවන්නත් පෙර චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1500ක් ලංකාවට.. විදෙස් සංචිත ගැටළුව බේරා දෙයි..”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Bully boy india gave us tamil terras ltte and it took 30 years and claimed 100,000+, mainly Sinhalese Buddhists, lives.
  Only China and Pakisthan came to our help to get rid of indian-made ltte while the whole world was against us. Then the bully boy gave us 13, 13A to break up the country and please tamils, india and the west. Traitor alugosuwa (to Sinhalese
  Buddhists only of course) ever the traitor thambi mudianselage jr@ implemented 13, 13A without batting an eyelid.
  13, 13A straight jacket the bully boy gave us also created another layer of deshapauwa thieves whose only job is to plunder and plunder the poor country makes and put foundations to break up in the N&E. Ever since the bully boy has been like a rash on Mother Lanka. The Chinese is the best antibiotic to the bully boy india. Nobody wants to mess up with the Chinese these days, including india.

  The bully boy wants to decimate the Sinhalese and make Sri Lanka a tamil majority country and eventually annexe us to
  them to keep the Chinese away for good from the indian ocean. The Chinese have no such obligation towards the traitor tamils who are never happy, never enough, never a good word, never Sri Lankan, ever south indian, hearts, minds and
  loyalties in tn. Our deshapaluwas should have a bit of back bone to tell the bully to get lost. Once the bully boy sees
  the Chinese presence the bully boy will quietly fade into the background. The Chinese has been our true friends since the 50s and they can easily prop up a small economy like ours. If the other bully boys US etc. put sanctions, egged on by traitor thambi mudiyanselage jr@-made diasposarats for diasporats’ votes, the Chinese can send plane loads of tourists
  to plug that gap. While bully boy is a stalker to Mother Lanka, the Chinese has been true admirers. Easy choice for our deshapaluwas!

  Traitor alugosuwa (to Sinhalese Buddhists only of course) die hard catholic token Buddhist bay gal karaya mega thief
  mega thakkadiya Batalande wa(n)dakaya Pol Pot r@ni_leech wickrama SINHALA KILLER and traitor modaya vairapala
  sorry sena jumped into bed without batting an eyelid with the bully boy and we are seeing the repercussions of the
  traitor low lives’ treacheries now. Now both traitor low lives are statesmen after stealing billions in Sinhala modayas paradise. In any other country on the planet people will be clamouring for the low lives’ heads!

  Stay well clear of the bully boy india. They want to decimate the Sinhalese and make Sri Lanka a tamil country and
  eventually annex us to them to keep the Chinese away for good in the indian ocean!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress