ඉරානයේ කානට් වාරි ක්‍රමවේදය ලෝක උරුමයක්. ඒත්, අපේ වැව්?
Posted on September 3rd, 2021

Newsfirst Sri Lanka

අසෝක ඩයස් ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජීයවිද්‍යා යා මානවශාස්ත්‍ර පීඨයේ  පීඨාධිපති මහාචාර්ය චන්දන රෝහණ විතානාච්චි මහතා සමග පැවැත්වූ පැතිකඩ සංවාදය Asoka Dias interviews, Prof Chandana Rohana Withanachchi, Professor in Archaeology, Dean, Faculty of Social Science and Humanities, Rajarata University of Sri Lanka  පරාක්‍රම සමුද්‍රය ඇතුළු අපේ වැව් පද්ධතිය ලෝක උරුමයක් කර සුරැකිය යුතුයි! – වාරි පුරාවිද්‍යාඥ, මහාචාර්ය විතානාච්චි

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress