කිරිපිටි බොන එක නවත්වන්න ? – මිල්කෝ සභාපති ම ඉල්ලයි
Posted on September 22nd, 2021

Hiru

වැඩේ හරියට කරොත් ගොඩ. ඉස්සර වගේ රටේ හැම තැනම කිරිමන්ඩල දාන්න. එතකොට හැමෝටම දියර කිරි බෙදා හරින්න පුළුවන්. මතක අය දන්නවා ඇතිනේ ඉස්සර උදේ පාන්දරින්ම කිරි මාම එනව…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress