යුගදනවි ගිවිසුමට ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂවල විරෝධය..Allied parties of govt objects to LNG terminal contract
Posted on September 23rd, 2021

Ada Derana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress