මතකද මේ කතා || ගෝඨාභය ගැන ටක්කෙටම කිව්ව ඈ || #Wimal With #Gotabaya || වසර දෙකකට පසු තත්වය
Posted on November 1st, 2021

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress