අරගලේ තව මාස 34ක්….?
Posted on May 15th, 2022

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B Sc(Col), PGDC(Col) (සමායෝජක) වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන

19 නැවත ගේන්න 21 ගේනකොට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීම වසර 4 1/2ක් කල් යනව කියන්නෙ අරගලේ තව මාස 34ක් තියෙනව කියන එකද? ඒ වගේම 19ය නැවත ගේන විට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ  85.2ත් ඉවත් වෙනව කියන එකද?

(20වන සංශෝධනය යටතේ 70 ව්‍යවස්ථාව අනුව වසර 2 1/2 කින් පසු (2023.02.20) පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න ජනාධිපතිට බලය ලැබේ.)

පාර්ලිමේන්තු විසුරුවීම වසර 4 1/2ක් කල් යවමින් 2023.02.20 පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීම වළක්වා ගන්නවට මන්ත්‍රීවරු අකැමැති වීමට හේතුවක් නැත.

පාර්ලිමේන්තුව 2023.02.20 න් පසු විසුරුවන්න වෙන එක වළක්වන විධිවිධානත් ඇතුලත් 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය 21 නමින් නැවත ගේනව කියන්නෙ මන්ත්‍රීවරුන්ට තව මාස 34ක් මන්ත්‍රීධූරවල ඉන්න අවස්ථාව ලැබීමය.

2023.02.20 වන දිනට පාර්ලිමේන්තුව වසර 2  1/2ක් සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු  විසුරුවාගෙන තමන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ඇතුලු මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද අහිමි කරගෙන නැවත මැතිවරණයකින් මන්ත්‍රීවීමේ දුෂ්කරතාවයට කැමති මන්ත්‍රීවරයෙකු සිටිය නොහැකිය.

ඒ කියන්නෙ අරගලේ තව මාස 34ක් තියෙනව කියන එකය. (2025.02.20 දක්වා)

(2002ත් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ජනාධිපති සමයේ 19වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතක් ගෙනා බවත්, එයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරු 7ක් ඒකමතික තීරණයක් ලබා දෙමින් ජනමතවිචාරණයක් නියම කර තිබූ බවත්, ඒ තීරණයට පටහැනිව 2015 දී 19වන  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනවිත් තිබූ බවත් සමහරක් තවමත් නොදනී.)

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B Sc(Col), PGDC(Col) (සමායෝජක) වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress