මම මේක දියුණු කළේ නැත්නම් මටත් යන්න වෙනවා -ජනපති
Posted on August 21st, 2022

Courtesy Adaderana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress