අද පුවත් පත්වල පලවූ ප්‍රවුර්ති කීපයක් පහතින් දක්වමි
Posted on September 22nd, 2022

සුදත් ගුණසේකර මහනුවර. 22,9,2022

1 තන්ත්‍රිමලේ පාසැල්වල ලමයින් රෑටත් උදේටත් කාලා නෑ

2 ගම්පහ පැත්තේ ළමයි දවාලට කන්නේ පොල්මඳ

3 ලන්කාවේ මුළු ජනගහනයෙන් 1/3 ආහාර අහේනියෙන් පෙලෙනවා (ලෝක සෞක්‍ය සන්විධානය)

5 ළමා  මඳපෝෂනය ඉහලට

6 පාසැල්වල ලමයි බුදු කුටියේ බුද්ධ පූජාවත් කාලා.

7 රජයේ සේවකයින්ට වැටුප් ගෙවන්ටත්  සල්ලි නෑ.අච්චුගහනටත් බෑ (ප්‍රවාහන ඇමැති බන්ඩුල ගුනවර්ධන)

8 රටේ උද්ධමනය 70%

 9 තෙල් නැව් 5ක් සල්ලි නැතුව මුහුදේ හිරවෙලා

10 මාසප්තා රට හැර ලක්ෂ ගනන් පිට රට රැකියාවලට යනවා

11 හම්බන්ටොට 80% මන්දපෝෂ්නයෙන් පෙළෙනවා

12 වී ගන්ට සල්ලි නෑ ,රජයේ බැන්කු සල්ලි දෙන්නේ නෑ. නෑ,(කෘෂිකර්ම ඇමති සමවීර ) මේ ඇමතිවරයා කොයි රජයේද

මේ එක් දිනක ප්‍රවුර්ති.  ඇමතිවරු දෙන්නෙක්ම පාපෝච්චාරරණය කරලා

මගේ ප්‍රශනය මෙකයි.

රටේ සැබෑ තත්වය මෙය නම්  එම තත්ව යෙන් රට මුදවා ගැනීමට  ක්‍රියා කරණු වෙනුවට ඒවා නොවිසඳා පාපෝච්චාරන කරමින් සිටීමට අමතිවරු මොකටද. ආණ්ඩු මොකට 60,70 ගනන් ඇමතිවරු මොකටද කොටින්ම 225 ක පාර්ලිමේන්තුවක් මොකටද ඒ මඳිවාට පලාත් සභා 9, අණ්ඩුකරයෝ 9 දෙනෙක්, මහ ඇමතිවරු  9 දෙනෙක් මේ සියළු දෙනාටම කැබිනට් ඇමති වැටුප් සහ සියළු වර ප්‍රසාද.  පලාත් සභා ඇමතිවරු 36 ක් මන්ත්‍රී වරු 638ක් ප්‍රාදේශීය 276  සහ සභිකයින්,   3614ක් මේවා කිය කියා රාජ්‍යසේවකයින් 16 ලක්ශයක්ද  නඩත්තුකරමින් පවත්වාගෙන යන්නේ ඇයි.මේ සියල්ලම වහාම  වසා දමා  සේව්‍ය අව්ශ්‍යතා අනුව පමණක් රාජ්‍යසේවකයින් බඳවා ගැනීමේ විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් දැන්වත් ඇරඹිය යුතු නොවේද

මේ සඳහා 2020 වසර සඳහා පමණක් රුපියල් බිලියන 313 ක් වැයවූ බව වර්තාවී ඇත. රටට සත 5ක වැඩක් නැති, පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින 225 ට චන්දය එකතු කිරීම සඳහා සහ රට, පලාත්, දිසා සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ නෑ දෑයන්,හිතවතුන් සහ ආවතේව කාරයින්ට රැකියා ලබාදීම සහ ඔවුන් නඩත්තු කිරීම සඳහා පමනක්  පරපුටු දේශපාලකයි පිරිසක් නඩත්තු කිරීම සහ වරප්‍රසා ලබාදීම දැන්වත්  ඉහත සඳහන් පරිදි රට බන්ක්ලොත් භාවයේ පතුලටම වැටී ඇති මේ අවස්ථාවේදී හෝ වහාම නතර කළයුතු නොවේද,? 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress