ජනපතිගේ අපේක්ෂාව “නිදහස ඔප්නංවන ව්‍යවස්ථාදායක රජයක් බිහිකරනවා… 
Posted on December 4th, 2022

උපුටාගැණීම අද දෙරණ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress