ආගමේ නාමයෙන් කෙරෙන ශබ්ද දූෂණය
Posted on February 5th, 2023

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග

නිහඞතාව අගය කළ 

බුදුන්ට මුනින්දා කීමුත්

ඒ අගය කළ නිහඞතාව

මේඝයක් සේ සිඳ බිඳ දමමින්  

නිහඞතායේ මියුරුහඞ පරයා  

ශබ්ද දූෂණය උපරිම කළ

යකඩ කටින් එන පිරිත් හඞ

පන්සල් භූමියටත් එහා ගිගුම් දෙයි 

පහන් සංවේගය මොට කරමින් 

ආගම තරඟයක් වූ කාලයක 

යහපත් ධර්ම මාර්ගය නොව

ආගමික ආධිපත්‍ය වැදගත් වූ යුගයක 

උදේ සවස යකඩ කටින්

අල්ලහු අක්බාර් කියන 

 කටෝ‍ර හඞට තරඟයක් දීමට

නිහඞතායේ මියුරුහඞ යටපත් කොට

යකඩ කටින් දෙසවන් පුපුරන්නට

ගලා යයි සෙත් පිරිත් පද වැල්

හුදී ජනයන්ගේ මෙලොව 

පරලොව වැඩ පිණිස

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress