බොරු ඉතිහාසයක් ගොඩනැගීම යනු බෙදුම් වාදයයි
Posted on February 5th, 2023

Palitha Ariyarathna Writer, Journalist, Author Publisher

බොරු ඉතිහාසයක් ගොඩනැගීම යනු බෙදුම් වාදයයි….සංවාදයට විවෘතයි

01: විග්නේස්වරන්ගේ දෙමළ ජාතිවාදී ප්‍රකාශයට සත්‍ය පිළිතුරක් | True answer to Tamil racism

02: ලෝකයේ ලොකුම බොරුව සහ විග්නේශ්වරන්ගේ ගොබෙල්ස් න්‍යාය | දෙමළ ජාතිවාදී ප්‍රකාශයට සත්‍ය පිළිතුරක්

03: Terrorism | Reply to Convo | Future of Eelam Tamils in Current Geo-Political Dynamics

2. බෙදුම් වාදය | අන්තවාදය |ත්‍රස්තවාදය දීර්ඝ කාලීනව මැඩ පැවැත්වීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග

නිජබිම | Reply for Fake US Resolution on Tamil Homeland | දෙමළ නිජබිම් කෙප්පයට පිළිතුරක්

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress