“නවය; සැඟවුණු කතාව” සජීවී විකාශය (LIVE)
Posted on April 25th, 2023

Lanka Lead News

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ’ නායක විමල් වීරවංශ මහතා විසින් ගෝල්ෆේස් අරගලයේ ඇතුළාන්තය” පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව රචනා කළ නවය; සැඟවුණු කතාව” විමර්ශනාත්මක කෘතිය එළිදැක්වීමේ සජීවී විකාශය හා එක්වන්න..

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1179052012792347

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWimalWeerawansa.sl%2Fvideos%2F1179052012792347%2F&show_text=false&width=560&t=0

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress