අරගලයේ සැඟවුණු භූමිකා විමල් සම්පූර්ණයෙන්ම හෙළි කරයි
Posted on April 26th, 2023

FB

පසු ගිය වසරේ පැන නැඟුණු “අරගලය” පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ විසින් රචිත පර්යේෂණාත්මක කෘතිය 2023.4.25 දින එළි දක්වන ලදි. එම කෘතිය එළි දැක්වීමේදී කතෘවරයා විසින් කළ දේශනයේදී ඉතා ආන්දෝලනාත්මක කරුණු රාශියක් මූලාශ්‍ර සහිතව ඉදිරිපත් කළ අතර මේ එම දේශනයයි.

https://www.facebook.com/WimalWeerawansa.sl/videos/189143296866495/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress