Archive for August, 2014

5 years post-LTTE defeat those who ‘counted’ the 40,000-125,000 ‘dead’ are yet to name them

Sunday, August 31st, 2014

Shenali D Waduge Its been 5 years now and while there’s no shortage of people coming forward to make their predictions on the number of dead during the last stages of Sri Lanka’s war on terror, what they have failed to do is to find a single name for the dead. If they can count […]

More >

මුඛයෙන් හා අධොමුඛයෙන් කතා කරණා ඩේවිඩ් කැමරන්

Sunday, August 31st, 2014

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම    චෝගම් බොරුව සඳහා ලංකාවට පැමිණ, දෙමල ත්‍රස්තවාදීන් උදෙසා කඩේ ගිය කැමරන් ගොයියා ගේ පිටිපස්ස රත්වී ඇත්තේ ඉරාකයේ ත්‍රස්තවාදීන් ඇමෙරිකානු ජාතික ජෝන් ෆෝලි ගේ බෙල්ල කපන ආකාරය දැක්කාට පසුවය. මීට කාලයකට පෙර වියට්නාමයේ හාමුදුරු නමක් ධ්‍යානයට සම වැදී ගිනි තියා ගත් අන්දම දැක ජෝන් කෙනඩි වෙව්ලා ගියේ ය. ඩින් ඩියම් අවසන් ගමන ගියේ […]

More >

The Metta of Meals

Sunday, August 31st, 2014

Buddhistdoor International Lulu Cook 2014-08-15 What would the practice of metta look like if we applied it to eating? The cultivation of an attitude of unconditional friendliness, or metta practice, is foundational to Buddhist teaching. It is often practiced on the cushion, using particular phrases and other techniques to generate a sense of open-hearted caring […]

More >

This Is Thisara Perera! Who Almost Retired From International Cricket.

Sunday, August 31st, 2014

Top Spin By Suni August 30th 2014 Just recently, prior to his recall into the Sri Lankan ODI squad  there were news reports that Thisara Perera Sri Lanka’s brilliant allrounder was contemplating retirement from the international game and what an opportune thing it seems to be for Sri Lanka that he was talked out of […]

More >

THREATS TO ANCIENT BOROBUDUR ARCHEOLOGICAL SITE

Sunday, August 31st, 2014

The Muslim Council of Sri Lanka

More >

International Ahmadiyya Convention in United Kingdom concludes.

Sunday, August 31st, 2014

by A. Abdul Aziz.  The 3-day Annual Convention (Jalsa Salana) which began on Friday, 29th August, 2014, at Hadeeqatul Mahdi in Hampshire, United Kingdom, concluded yesterday (Sunday) with closing address of Ahmadiyya Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad.  Earlier on Saturday, the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa, His Holiness, Hazrat Mirza […]

More >

Investigation against Sri Lanka – then what?

Saturday, August 30th, 2014

Shenali D Waduge It does look a bit odd that a UN existing since 1945 having done nothing to put an end to 30 years of LTTE terror, suddenly gears into action under the stewardship of the outgoing UN Human Rights head who is spearheading an ‘accountability’ exercise after the terror group has been vanquished. […]

More >

The Financial Missiles of the IMF that made sovereign countries indebted..

Saturday, August 30th, 2014

By Garvin Karunaratne, Ph.D.(Michigan State University)  Argentina is in the dog house once again. This time it is hounded by the Vultures”- the Hedge Funds  who have obtained a ruling from the US  Supreme  Court that the debts amounting to $ 1.5 billion on bonds has to be paid at full value immediately.  That decision […]

More >

CALL FOR PAPERS -10th ANNUAL CONFERENCE ON BUDDHIST STUDIES

Saturday, August 30th, 2014

CALL FOR PAPERS  10th ANNUAL CONFERENCE ON BUDDHIST STUDIES Friday 26th  – Saturday 27th December 2014   Invitation to members of the public organised by The Dept. of Pali and Buddhist Studies, University of Sri Jayewardenapura in association with The Buddhist Times Trust  Academics and researchers are invited to present papers relating to Buddhism from […]

More >

Third term of Mahinda Rajapaksa as the President

Saturday, August 30th, 2014

Nalin de Silva It is clear by this time the opposition has realised that they have no ability to field a candidate who can win at the next Presidential elections whenever it is held. They have failed to find a so called common candidate and Ven. Maduluwawe Sobhitha Thera can campaign for abolition of executive […]

More >

හිවලුන් වූ සිහලුන් දැ න ගැනීමට අකමැති ඇත්ත

Saturday, August 30th, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න  විසිනි තිරිකුනාමල දිස්ත්‍රික්කයේ  සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත තැන  වූ  ලුෂින්ටන්  1898 වසර පරිපාලන වාර්තාවේ  පළමුවන කොටස පිටුව  17 —–දිවයි න  ලිපිය— “”කඩ් ඩු කුලම් පත්තු ප්‍රධාන ගම්මුලා දෑ නි  කොට්ඨාසය ————————————————– ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ මෙමෙ කොට්ඨාසය  තුල උඩරට  සිංහලයන්ගෙන් පැවතෙන අය  වාසයකළහ.. මෙම ජනකොටස අහිතකර බලපෑම්  වලට ලක්වන බවද කරයෙන් අභාවයට  යන බවද පෙනේ.අත්හැර දමනලද […]

More >

Life Abroad – Part 93 INTERACTION WITH THE GOD’S MEN IN CLOTH – Part 1 of 3

Saturday, August 30th, 2014

Dr.Tilak Fernando  At the height of the LTTE terrorism in Sri Lanka, a delegation from the Council of Churches in the UK visited home on a peace promoting exercise. Upon their return, Sinhala expatriates in London had an inter-action meeting with the team that visited Sri Lanka, which turned out to be a vociferous confrontation. […]

More >

Madoluwawe Sobita Hamudurwo and the Executive Presidency

Friday, August 29th, 2014

By Charles.S.Perera  Madoluwaw Sobita Hamudurowa is known for his  Buddhist sermons and not for his political views.  We had monks from JHU , who tried their best to  make political changes  to help people live peacefully in a political environment  appropriate to a Sinhala Buddhist Culture.  These monks of the JHU saw for themselves  how […]

More >

Professor Nalin de Silva and the Bodu Bala Sena

Friday, August 29th, 2014

C. Wijeyawickrema Why this essay           We can handle a Dayan Jayatilaka or C. A. Chandraprema or a Kumar David. We can ignore Tisaranee Gunasekara or the Colombo Telegraph website.  We can confront a Bahu or a Vasu.  But how can we deal with a Prof. Nalin, when he writes that Bodu Bala Sena is […]

More >

Sri Lanka and Pakistan agree to enhance defense cooperation

Friday, August 29th, 2014

Janaka Alahapperuma Pakistan Air Force chief Air Chief Marshal Tahir Rafique Butt called on Secretary of Defence Gotabaya Rajapaksa at the Defence Secretariat in Colombo this morning (August 29) and discussed ways to strengthen defense cooperation between the two countries. During the meeting, a cordial discussion was held between Secretary Defence and Air Chief Marshal […]

More >

Sri Lanka: OHCHR Investigation per UNHRC Resolution A/HRC/25/1

Friday, August 29th, 2014

Asoka Weerasinghe (Mr.) Sri Lankan (Sinhalese)-Canadian  Kings Grove Crescent . Gloucester . Ontario . K1J 6G1. Canada 24 August 2014 Hon. Ban Ki-Moon, Secretary-General, United Nations, New York  Hon. Ban Ki-Moon: Re: OHCHR Investigation on Sri Lanka per UNHRC Resolution A/HRC/25/1 of March 2014 & ‘UN Chief encourages Sri Lanka to cooperate with the international […]

More >

Reporter Terry Glavin on Sri Lanka’s ethnic cleansing of Tamils

Thursday, August 28th, 2014

Asoka Weerasinghe Kings Grove, Gloucester . Ontario . Canada   28 August 2014   The Editor (Letters) THE OTTAWA CITIZEN   Dear Editor: How wrong Terry Glavin  was when he said, “Let’s say, too, that the reason Prime Minister Stephen Harper boycotted the Commonwealth conference in Sri Lanka last November was mostly because 300,000 Tamil-Canadians […]

More >

The world does not need ISIS.

Thursday, August 28th, 2014

by A. Abdul Aziz.  The news of the beheading of American journalist James Foley is another outrageous addition to the list of atrocities ISIS has committed in the last few months. I am appalled by its behavior not only as a human but also as a follower of Islam that it has been continuously and […]

More >

A traitor can be noticed!

Thursday, August 28th, 2014

Vernon Botejue Senior Attorney at Law It is extremely distressing and regrettable, to note, under caption UPFA Govt. a threat to peace-loving people – Sajith” an article published in the Daily Mirror at page A4 of Wednesday August 20, 2014   The news report elaborated; the people in the country were totally confused as to […]

More >

Banning Glyphosate – Shooting the sentinel to coveer the culprit?

Thursday, August 28th, 2014

By Chandre Dharmawardana. A news item states that the Task-force on Kidney Disease of unknown origin (CKDU) has got the government to ban Glyphosate, a harmless herbicide, in agricultural provinces like Polonnaruwa, Anuradhapura and Badulla. Doing something” about CKDU has become a political necessity. But glyphosate is the sentinel that stands guard against weeds clogging […]

More >

Can North Rule Sri Lanka? – Possible.

Wednesday, August 27th, 2014

By  Gomin Dayasri  Election procedure is flexed in such a manner the day is not too far away, when the Northern Province determines the declaration of the next President of Sri Lanka. Token assistance will be required from the Eastern Province to make it definitive and that will be forthcoming.  This would have been conclusively […]

More >

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපකෂ මහතාගේ ඇමරිකානු සංචාරය.

Wednesday, August 27th, 2014

Chandrasena Pandithage මේ වනවිට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, ඇමරිකාවේ සංචාරයක් සදහා පිටත්ව ගොස් ඇති බවට පුවත් පලව ඇත. මේ සංචාරය දෙස මෙරට ජනතාව විවිධ කෝණ තුලින් බලා තම තමන්ගේ මත පල කරමින් සිටී. ජනතාවගෙන් යම් කණ්ඩායමක් එතුමාගේ සංචාරයට හේතුව, බරපතල අසනීප තත්වයක් හේතු වෙන බව පල කරන අතර, තවත් කණ්ඩායමක්, මෙය එතුමාගේ පෞද්ගලික සංචාරයක් බව […]

More >

Dr. Ruwan Jayatunge Explores Near Death Experiences

Wednesday, August 27th, 2014

Written by:  Janice L. Ponds; M.A., LADC, CBIS Ruwan M. Jayatunge, M.D. describes Near Death Experience (NDE) as a subjective experience with many NDEs depending on the individual’s education level, cultural factors, and religious beliefs.  Although NDE is not defined as a universal experience, it does have common elements associated with it.  These elements include […]

More >

Ananda Guruge: chronicler of the Buddhist revival

Wednesday, August 27th, 2014

Susantha Goonatilake When Dr. Ananda Guruge died several days ago, the Buddhist revival of Sri Lanka which he chronicled, and its international spread were reaching the desired effects in the West. Beginning in the 1950’s, yoga started to take hold among the white middle classes in the West to become today a key element of […]

More >

So-called NGOs are not innocent

Wednesday, August 27th, 2014

By Nalin de Silva- Courtesy Island  There are attempts by some people who are mainly interested in maintaining the western Christian hegemony to paint a rosy picture of the Western Governmental Organizations in the country as innocent outfits. These organizations are referred to as NGOs the name given by the westerners themselves, and our so […]

More >

A few reasons that are shocking to hear about beef industry.

Wednesday, August 27th, 2014

Dr Hector Perera         London However much it is stated that beef is unhealthy to eat due to a number of reasons, still people eat beef in their daily diet. It may be in the form of beef burgers, also called hamburgers, stakes, roast or cooked. The number of reasons why beef is unhealthy to eat […]

More >

Invitation: Canadian Sri Lankan Student Alliance SLSA Cricket Carnival & After Party – Saturday August 30th 2014

Wednesday, August 27th, 2014

Toronto SLSA team Dear Canadian Sri Lankan Community, Leaders & Friends, Sri Lankan Students Alliance which was established in 2003 at York University have now grown Canada wide with over 20 SLSA Alliances.  Toronto Sri Lankan Students Alumni Alliance EST. 2010 [AKA Toronto SLSA] which is an independent parent body of SLSA is hosting a cricket carnival starting at […]

More >

Anagarika Dharmapala -Greatest Sri Lankan of the 19/20 centuries

Tuesday, August 26th, 2014

Chanaka Bandarage Why Dharmapala is Great? Adversaries may say Dharmapala only fought for the Sinhalese Buddhists. This is wrong. When Dharmapala fought against the British imperialists, he fought for all Sri Lankans. True, Dharmapala spoke largely for the Sinhalese Buddhists. Sri Lanka is a country where its base (foundation) is Sinhala Buddhist. The nation was […]

More >

දංගෙඩිය , වංගෙඩිය ,හා කෙං ගෙඩිය

Tuesday, August 26th, 2014

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න  ප්ර භා  මරාදැමු  මහින්ද  දෙමල ජාතිවාදයත් සහමුලින්ම අවසන් කිරීම සඳහා  13අ සහ පළාත් සභාත්  වහාම අහෝසි කරනු අතය්  ජාති හිතෛශීහු අපේක්ෂා කළහ. මේඅ  යට  දැන් ඒ ගැන විශ්වාශයක් නැත. එනිසා මහින්ද   ගැන තිබු ප්‍රසාදය දැන්  ක්ෂය වී ඇත, 75% පාවාදුනහොත්  පිටර ට  අ  ය නොව රටේම අ . ය මහින්ද දන්ගෙඩියට දක්කනු ඇති […]

More >

Seek Allah through Obedience to The Prophet (PBUH).

Tuesday, August 26th, 2014

By A. Abdul Aziz.  (Given below is an excerpt of the Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Supreme Head of the world-wide Ahmadiyya Muslim Community in Islam, on 15th August, 2014, at ‘BaithulFuthuh’, London, U.K. gave a discourse on seeking Allah through Obedience to Prophet Muhammad (PBUH).  Ahmadiyya supreme Head (Khalifa) started by […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress