Author Archive for Dr Sudath Gunasekara

ශ්රීමත්  ජනාධිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුලු සියලුම සින්හල දේශපාලකයින් වෙත විවුර්ත සන්දේශයක්

Tuesday, March 2nd, 2021

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර. මහනුවර සින්හල බෞද්ධ ජේෂ්ඨ පුර වැසියන්ගේ සන්විධානයේ සභාපති සහ අග්රාමාත්ය සිරිමවෝ බන්ඩාරනායක මැතිනියගේ හිටපු ඉස්තිර ලේකම් මහනුවර මේ රටේ ආණ්ඩුක්රම  විවස්ථාව සහ ජනතා පරමාධිපත්ය විනාශකොට රට ජාතිය දෙමළුන්ට පාවාදුන්, එදා ඔබද විරුද්ධ වූ,  1987 ජූලි 29 ජේ ආර්- රජිව් ගිවිසුම සහ පලාත් සභා මර උගුල අහෝසි කොට රට ජාතිය බේරා ගෙන සදාකාලික […]

More >

Point of view on the proposed Indian expedition to Ram Setu/Adam’s Bridge

Tuesday, February 9th, 2021

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara As it is revealed (Jan 31 (Island) Indian scientists will soon undertake a possibly first scientific expedition to date the chain of corals and sediments forming the Ram Setu, also known as Adam’s Bridge. This 48-km long bridge-like structure between India and SL finds mention in the great Hindu epic Ramayana, […]

More >

පෙබරවාරි 4 දා ජාතික නිදහස් දින උත්සවය පැවැත්වීම මා දකින්නේ කිසිදාක නූපන් දරුවෙකු වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන උපන්දින උත්සවයක් වැනි ව්හිලුවක් මෙනි. එසේම අපි තවමත් එන්ගලන්තයේ යටත් විජිතයක් බවද එලිපිටම පිලිගැනීමක්ද ඉන් ප්‍රකාශවෙයි.

Wednesday, February 3rd, 2021

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මහනුවර. මා එසේ පවසනුයේ 1948 තබා අදවන තුරුත් මේ රටට හෝ ජාතියට කිසිදු නිදහසක් ලැබී නැති නිසාය.මට පෙනෙන ආකාරයට 1948 පෙබරවාරි 4 දා සිදුවුයේ  1947 දී ඉන්දියාව බ්‍රතාන්ය ග්‍රහනයෙන් ඉවත්වීමත් සමග කඩාවැටුණු ඉන්ග්‍රීසි බල අධිකාරීයට ලන්කාව හෝ හොදින් තබාගැනීම වාසිදායක බව සිතු බැවින් ඔවුන්ගේ ඔනෑ එපාකම් ඉටුකර ගතහැකි සුවච කීකරු ගෝලබාල පිරිසක් […]

More >

Did this country get any Independence from Britain in 1948? Some new thoughts on Independent Sri Lanka?

Monday, February 1st, 2021

Dr. Sudath Gunasekara 

More >

Point of view on the proposed Indian expedition to Ram Setu/Adam’s Bridge

Sunday, January 31st, 2021

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwaar As it is revealed (Jan 31 (Island) Indian scientists will soon undertake a possibly first scientific expedition to date the chain of corals and sediments forming the Ram Setu, also known as Adam’s Bridge. This 48-km long bridge-like structure between India and SL finds mention in the great Hindu epic Ramayana, […]

More >

A Statue to Commemorate Mrs Bandaranaike, the first woman Prime Minister in the world,

Saturday, January 30th, 2021

Sudath GunasekaraPosted on 30th Jan 2021 (First published on 14th, December 2010 in Lankaweb) A Statue to Commemorate Mrs Bandaranaike, the first woman Prime Minister in the world, most illustrious Lady and the greatest political leader of our time What a shame even not to have one such erected to commemorate this great of the […]

More >

Why are these Western Countries and India interfering with everything and harassing Sri Lanka

Thursday, January 28th, 2021

Sudath Gunasekra Do they think that we are a Colony or a protectorate of theirs? In a way it is no surprise as our own so-called leaders except Sir John and Mrs Bandaranayaka no other had understood that we are an independent and sovereign country. What a tragedy not to be blessed with at least […]

More >

මේ රටේ සැබෑ නිදහස් දිනය පැවැත්විය යුත්තේ මැයි මස 22 දා මිස පෙබරවාරි 4 දා නොවේ

Saturday, January 23rd, 2021

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර  මේ රටේ සැබෑ නිදහස් දිනය පැවැත්විය යුත්තේ මැයි මස 22 දා මිස පෙබරවාරි 4 දා නොවේ. මන්ද පළමුව 48 පෙබරවාරි 4 දා අපගේ මව්බිමට හා සිංහල ජාතියට පූර්ණ නිදහස නොලැබුණු නිසාය.  දෙවනුව අර්ධවශයෙන් හෝ මේ රටට කිසියම් දේශපාලන නිදහසක් ලැබුණේ 1972 මැයි මස ජනරජයක් වශයෙන් ප‍්‍රකාශ කළ දා බැවිනි. 1972 සිට 1977 […]

More >

“The Historical and Philosophical Background of Buddhist festivals in Sri Lanka“-Ven. Dr. Rambukwelle Devananda

Friday, January 22nd, 2021

Book Review Dr. Sudath Gunasekara B. A.  (Hons) (Geography) Peradeniya, Sri Lanka. Ph. D. (Agriculture) Book Review Dr. Sudath Gunasekara B. A.  (Hons) (Geography) Peradeniya, Sri Lanka. Ph. D. (Agriculture) Peradeniya, Sri Lanka. Visiting Lecture Univ. Peradeniya, Retired Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaarnaayaka (SLAS) 21.1.2021. Ven. Dr. Rambukwelle DevanadaThera Chief incumbent of Sri […]

More >

The Tamil menace in Sinhale (Sri Lanka) its historical perspectives and present ramifications

Friday, January 15th, 2021

Dr Sudath Gunasekara Former Permanent Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandaranayaka Introduction The objective of this essay is to briefly explain the story of the origin of the Sinhala nation and how the valiant Sinhalese have defended their motherland  and its culture against all invaders over the millennia  and the history of the never-ending chain […]

More >

Some new thoughts on the spread of Covid 19. Geological reasons why Corona victims should not be buried in this country

Wednesday, January 6th, 2021

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara  The following map shows the graphic representation of the geomorphological structure of the Island determined by its geological foundation spreading from the center in all directions Morphological map of Sri Lanka Source Sudath Gunasekara 1991. You will see from this map that all the rivers in the Island starting from the […]

More >

Geological reasons why Corona victims should not be buried in this country

Sunday, January 3rd, 2021

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara The following map shows the graphic representation of the geomorphological structure of the Island determined by its geological foundation spreading from the center in all directions Morphological map of Sri Lanka Source Sudath Gunasekara 1991. You will see from this map that all the rivers in the Island starting from the […]

More >

On Rohana R. Wasala’s “Even you, Minister Ali Sabry? LankaWeb – 01/01/21) as given below.

Sunday, January 3rd, 2021

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara.  This is an article that should be seriously read, understood, chewed and digested and corrective measures taken immediately by the President, Prime Minister, the entire Cabinet first, and second by all the MPP in Parliament including those supporting burial of Muslim Covid 19 corpses. I think it is better for all […]

More >

ශ්රීමත් ජනාධිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුලු සියලුම සින්හල දේශපාලකයින් වෙත විවුර්ත සන්දේශයක්.

Wednesday, December 30th, 2020

සුදත් ගුණසේකර සභාපති, මහනුවර සින්හල බෞද්ධ ජේෂ්ඨ පුර වැසියන්ගේ සන්විධානය සහ අග්රාමාත්ය සිරිමවෝ බන්ඩාරනායක මැතිනියගේ හිටපු ඉස්තිර ලේකම් ශ්රීමත් ළකිසුරු තුමනි, ගරු අගමැති තුමනි, MMC ඇමෙරිකානු මර උගුලෙන් මව්බිම සහ සින්හල ජාතිය බේරාගැනීම ගැන මුලුමහත් ජාතියේම ප්රසන්සාව ඔබ රජයට හිමිවෙයි.  ඒ වගේම ඉන්දියාව විසින් මේ රට සහ සින්හල ජාතිය මිහිපිටින් අතුගා දැමීම සදහා, ලක්මවගේ හිසමත […]

More >

Why Provincial Council Elections should not be held at this moment? Why they should be abolished immediately

Tuesday, December 29th, 2020

 Dr. Sudath Gunasekara An open letter to His Excellency the President, Hon Prime Minister, and all concerned on the destiny of the Sinhala nation  Dr. Sudath Gunasekara : Retired Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandarnayaka and President Mahanuwara Sinhala Bauddha JesTha puravesiyange sanvidhanaya. 28.12 2020. Why PC elections should not be held   just now Because  […]

More >

Why Provincial Councils Elections should not be held at this moment?

Monday, December 28th, 2020

Dr Sudath Gunasekara An Address to His Excellency the President and Hon Prime Minister, Dr Sudath Gunasekara : Ex Secretary to Prime Minister Sirimavo Bandarnayaka and President Mahanuwara Sinhala Bauddha JesTha puravesiyange sanvidhanaya. 27.12 2020 I am making this all-important and serious request to you on behalf of the whole nation as it was reported […]

More >

ශ්‍රීමත් ජනධිපති, ගරු අගමැති සහ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මැති ඇමති වරුන් වෙත විවුර්ත සන්දේසයක්.?

Sunday, December 6th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මහනුවර (මෙම ලිපිය කියවීමට පෙර ආක්රමනිකයින් සහ රටේ පාලක පන්තිය එකට එක්වී ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ඉටුකරගැනීම සදහා පමණක් සෑදූ ශ්රි ලන්කාවේ අරුම පුදුම ආණ්ඩුක්රම විවස්ථා 30 .11.2020. දින   ලන්කාවෙබ් අඩවියේ පලවූ මගේ  ලිපිය කියවන මෙන් මම ඔබගෙන් ඉල්ලමි). 1987 ජූලි 29 වන දින දරණ ජේ ආර්/රජිව් ඉන්දුලඅන්කා ගිවිසුම අහෝසිකොට  පලාත්සභා  හූනීයමද කපා […]

More >

නව ආණ්ඩුක්රම විවස්ථාවට යෝජනා

Monday, November 30th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර. මහනුවර කුමන රජයක් බලයට පත්වුවද මෙම කරුණු 17 සිංහලේ රාජධානියේ අනුල්ලන්ඝනීය හා වෙනස්කළ නොහැකි රාජ්ය ප්රත්පත්ති වශයෙන් සදාකාළිකවම පැවැතිය යුතුය. 1 මේ රට යලිත් සිංහලේ රාජධානිය වශයෙන් නම්කළයුතුය ක්රිස්තු පූර්ව 543 සිට ක්රි. ව. 1972 දක්වා වසර 2515 තිස්සේ අඛණ්ඩව පැවති පරිදි යළිත් මේ රට සිංහලේ   රාජධානිය වශයෙන් නම් කළයුතු. එසේම මේ […]

More >

නව ආණ්ඩුකර්ම විවස්තාවක් හැදීමට පෙර අමතක නොකලයුතු කාරනා

Monday, November 30th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මහනුවර. 30.11.2020. නැව්ත පලකිරීමකි ආක්රමනිකයින් සහ රටේ පාලක පන්තිය එකට එක්වී ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ඉටුකරගැනීම සදහා පමණක් සෑදූ ශ්රි ලන්කාවේ අරුම පුදුම ආණ්ඩුක්රම විවස්ථා Posted on September 25th, 2020 ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මහනුවර. ලන්කාවේ විවස්ථා පුරාණය ඉමන් සරත්තන් පිසිතන් සරීරන් –ධාරේමි ලෝකස්ස හිතත්ත මේව (මාගේ මේ ලේ මස් සහිත සරීරය ලෝකයාගේ (රටවැසියන්ගේ) […]

More >

The UN Resident Coordinator in Sri Lanka Ms Hanaa Singer should be either recalled by the UN or expelled by the Government from this country for her anti Government and undiplomatic statement and the undiplomatic letter sent to the Prime Minister.

Saturday, November 14th, 2020

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara 14.11.2020 මෙම කාන්තාව කියන පරිදි මේ රටේ ඒකාබද්ධ තාවය සහ ඊනියා සන්හින්දියාව විනාශවී ඇත්තේ මෙවැනි ජාත්යන්තර කුමන්ත්‍රනකාරි නිලධාරින්ගේ අමණ ක්‍රියා කලාප සහ අන්තගාමි මුස්ලිම් හා දෙමල දේශපාලකයින්ගේ ක්‍රියාවන් නිසා සහ  ඊටත් වඩා ඔවුන්ගේ චන්දය නමැති එලු අණ්ඩකෝශය පසු පස හිගා යන ජාති ද්‍රෝහි බඩගෝස්තර වාදී රටට ජාතියට සහ ආගමට අබැටක් පමණ […]

More >

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රු.මිලියන හයසීයක ඉන්දු-ලංකා ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගිවිසුම අලුත්වෙයි

Thursday, November 12th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රු.මිලියන හයසීයක ඉන්දු-ලංකා ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගිවිසුම අලුත්වෙයි -අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය ඉන්දියානු ආධාර ප්‍රදාන යටතේ රුපියල් මිලියන හයසීයකට අධික වියදමකින් මෙරට ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අද 2020.11.10 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹිණි. මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල මහතා හා මෙරට ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා […]

More >

මාධ්ය කරුවනි සින්හලයාගේ සින්හලකම නොමරණු

Tuesday, November 3rd, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර පහතින් දැක්වෙන්නේ 26.10. 2020 වන දින උදේ පත්තරේ විස්තර (සින්හල) කියනවිට දැක්වූ ලෝක කොරෝනා සන්ක්යා  දැක්වු ආකාරයයි. ලෝක තත්වය ආසාදිතයින්  41,769,605 මියගිය ගනන 1,164,228  මෙ සන්ක්යා සින්හල මිනිහෙක් කියවන්නේ කෙසේද යන්නයි මගේ ප්‍රස්නය.  මන්ද මෙ දක්වා ඇත්තේ ඉන්ග්‍රීසි පාඨාකයින් කියවන ආකාරයට බැවිනි. පලමු සන්ක්යා පෙල ඒඅනුව  ෆෝර්ටිවන් මිලියන්, සෙවන් හන්ඩ්‍රඩ් ඇන්ඩ් සික්ස්ටි […]

More >

“මුට්ටිය කේතලයට කලුයි කියමින් සණ්ඩු කරන කොට නුබලා දෙන්නාම කලුකෙරුවේ මම කියා ලිප කියන්නාසේ”රනිල් සහ සිරිසේන යන දෙදෙනාම කලුකළේ චන්ද්‍රිකා නොවේද.

Tuesday, October 20th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මහනුවර 20.10.2020.  “මුට්ටිය කේතලයට කලුයි කියන්නාසේ” යන්න සින්හල සමාජයේ ඉතා ජනප්‍රිය ආප්තෝපදේශයකි. එකෙකු තමන්ගේ වරද අනුන් පිට පටවන අවස්ථාවලදී මෙම ආප්තෝපදේශය  යොදාගැනේ.එහෙත් මෙම කලුකිරීමට මුල් වරද කරුවා ලිප බව කිසිවෙකු නොකියයි.ඒ අනුව ඇත්තවශයෙන්ම මුට්ටිය සහ කේතලය යන දෙකම කලුකිරීමේ වරද භාරගතයුත්තේ ලිප නොවේදැයි යන ප්‍රශ්නය මතුවෙයි.එමනිසා “මුට්ටිය සහ කේතලය යන දෙකම කලුකොට […]

More >

An eye opener to all Diplomats, who represent their countries in Sri Lanka and a lesson they all should learn and follow as an axiom of diplomacy.

Tuesday, October 6th, 2020

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara We are not here to lecture you but to offer any possible assistance. We are certain that Sri Lanka is capable of choosing what needs to be done. We are ready to extend our cooperation to achieve the development aspirations of Sri Lanka”, (Seubert and Furgler New Ambassadors to the Federal […]

More >

Are the Tamils living in this country Indians or Sri Lankans: how long are they going to irritate a Nation like this?

Saturday, October 3rd, 2020

Dr. Sudath Gunasekara.Mahanuwara Govt cannot escape Indian pressure”: Sampanthan TNA Leader  (news item) This is the latest statement from Sambandan on the ongoing debate about the abolition of the 13th Amendment. Although this is nothing new going by the regular statements and appeals they have made to the Indian Government and the so-called anti-Sri Lankan […]

More >

Conditions Tamils and Muslims have to fulfill to be a part of the Sri Lankan society to coexist with the Sinhala people

Tuesday, September 29th, 2020

Dr Sudath Gubasekara Mahanuwara (Continued from 26. 9. 2020)  According to all available evidence accepted by historians the world over it was the ancestors of the present day Sinhala nation who first found this country in the pre Christian period. They were the founder architects of the civilzation of this Island nation, defended it against […]

More >

The only way for reconciliation for Tamils and Muslims or any other minority in Sri Lanka is for them to learn to co-exist with Sinhalese, the historical sons of the soil.

Saturday, September 26th, 2020

Dr. Sudath Gunasekara Since the word reconciliation has drawn much attention both at home and abroad in political circles as a necessary tool of peaceful co-existence in this country, I opined to express few thoughts as to how this could be achieved in this country as an everlasting socio-political solution. Reconcile is to make friendly […]

More >

ආක්රමනිකයින් සහ රටේ පාලක පන්තිය එකට එක්වී ඔවුන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ඉටුකරගැනීම සදහා පමණක් සෑදූ ශ්රි ලන්කාවේ අරුම පුදුම ආණ්ඩුක්රම විවස්ථා

Friday, September 25th, 2020

ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර මහනුවර. ලන්කාවේ විවස්ථා පුරාණය “ඉමන් සරත්තන් පිසිතන් සරීරන් –ධාරේමි ලෝකස්ස හිතත්ත මේව (මාගේ මේ ලේ මස් සහිත සරීරය ලෝකයාගේ (රටවැසියන්ගේ) හිතසුව පිනිසම දරමී සිරිසගබෝ රජතුමා. (පෙර රජ දවස මේ රටේ පැවැති රාජ්ය සම්ප්රදායයි ඒ.) නමුත් මෙදවස මේ රටේ එවැනි ජනතාහිතවාදී විසිෂ්ඨ සම්ප්රදායන් හෝ ජනනායකයින් නැති නිසා විවස්ථා පිළිබද විශේසග්නයකු නොවෙන පුද්ගලයකු විසින් […]

More >

තුන්සින්හලේ නැවතත් පිහිටුවීම

Sunday, September 20th, 2020

සී. ඇම්. මද්දුම බණ්ඩාර  සම්මානිත මහාචාර්ය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය  පළාත් සභා ක‍්‍රමය ගැන වර්තමානයේ පවතින නිහඬ සමාජ අසන්තුෂ්ටිය තුළින් උත්පාදනය වන නව චින්තනයක් ක‍්‍රමයෙන් මෝදුවෙමින් පවතින අයුරු දැකීම සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ගේ අමන්දානන්දයට හේතු වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මීට දින කිහිපයකට පෙර, අග‍්‍රාමාත්‍යතුමන් විසින්ද, පසුව පළාත් සභා ඇමැතිවරයා විසින් ද, කරන ලද ජනමාධ්‍ය ප‍්‍රකාශ වලින් පැවසුන චින්තනය, (ලංකාදීප සැප්තැම්බර් […]

More >

Welcome the Presidents move to develop Sri Lanka as the maritime hub of the Indain Ocean

Friday, September 18th, 2020

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara The maritime and Air hub of Asia in the 21st  century The above map shows the relative location of Sri Lanka in the Indian Ocean in relation to four continents and four Oceans Atlantic, Indian Pacific and Antarctic Oceans. This also shows the maritime and Air links of all these four […]

More >

Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress