Author Archive for Corruption and bribery

තිස්සගේ, ප්‍රසන්නගේ, බන්දුලගේ, මොහාන්ගේ, තිසරගේ දියණියන් තානාපති කාර්යාලවල ඉහල පුටුවලට. | දිලිත් ජයවීරගේ පුවත්පතක් හෙළිකරයි

Friday, February 12th, 2021

උපුටාගැණීම Colombo Today පසුගිය රජයන් තුළ දක්නට ලැබුණු පුරුද්දක් අනුගමනය කරමින් වත්මන් රජය ද විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සඳහා දේශපාලන පත්වීම් ලබා දීමට ද පියවර ගෙන තිබෙන බව දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකරු වන දිලිත් ජයවීරගේ පුවත්පතක් වන themorning පුවත්පත වාර්තා කර ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ එම පුවත්පත දක්වා ඇති විදෙස් ශ්‍රී ලාංකික දූත මණ්ඩල සඳහා […]

More >

තිස්සගේ, ප්‍රසන්නගේ, බන්දුලගේ, මොහාන්ගේ, තිසරගේ දියණියන් තානාපති කාර්යාලවල ඉහල පුටුවලට. | දිලිත් ජයවීරගේ පුවත්පතක් හෙළිකරයි

Sunday, January 31st, 2021

Courtesy Colombo Today පසුගිය රජයන් තුළ දක්නට ලැබුණු පුරුද්දක් අනුගමනය කරමින් වත්මන් රජය ද විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සඳහා දේශපාලන පත්වීම් ලබා දීමට ද පියවර ගෙන තිබෙන බව දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකරු වන දිලිත් ජයවීරගේ පුවත්පතක් වන themorning පුවත්පත වාර්තා කර ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ එම පුවත්පත දක්වා ඇති විදෙස් ශ්‍රී ලාංකික දූත මණ්ඩල සඳහා […]

More >

දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ 22කට දඬුවම් කිරීමට ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීමට නිර්දේශ

Wednesday, January 20th, 2021

Courtesy Adaderana

More >

Colombo HC serves indictments on Rajitha.

Monday, January 18th, 2021

Courtesy Adaderana The Colombo High Court has served indictments on former minister Rajitha Senaratne and 2 others for causing losses to the state when leasing out Modera Fisheries Harbour in 2014. Indictments were served on the defendants before Colombo High Court Judge Pradeep Hettiarachchi. After the indictments were served, the court ordered the three defendants […]

More >

CID arrests three former Swarnamahal Directors

Tuesday, January 5th, 2021

Courtesy Adaderana Three former Directors of Swarnamahal Jewellers Ltd. have been arrested for running an unauthorized finance business, says the Attorney General’s Coordinating Officer State Counsel Nishara Jayaratne. Attorney General Dappula de Livera, earlier this evening (05), had directed the Inspector General of Police (IGP) to conduct a criminal investigation against the Directors of the […]

More >

AG calls for criminal investigations against directors of ETI Finance, Swarnamahal Jewellers.

Tuesday, January 5th, 2021

Courtesy Adaderana The Attorney General has directed the Inspector General of Police (IGP) to conduct a criminal investigation against the directors of the ETI Finance and Swarnamahal Jewellers. The Coordinating Officer of the Attorney General, State Counsel Nishara Jayaratne, said that the investigations will be carried out over the unauthorized acceptance of deposits worth Rs […]

More >

COPE reveals NLB’s procurement process influenced by Foreign Minister in 2017

Monday, December 7th, 2020

Courtesy Adaderana It was revealed at the Committee on Public Enterprises (COPE) that the then Foreign Minister has influenced the procurement process of the National Lotteries Board which was under the purview of Foreign Ministry in 2017. Accordingly, a tender which had completed the procurement process for the printing of scratch lotteries in 2017 has […]

More >

Hizbullah received over Rs.4 Bn foreign funds to BoC accounts

Tuesday, November 24th, 2020

Courtesy The Daily Mirror Two Bank of Ceylon (BoC) accounts operated by former Eastern Province Governor M.L.A.M. Hizbullah had received over Rs. 4 billion in terms of foreign funds within a period of three years before the Easter Sunday terror attacks, according to what transpired during deliberations of the Presidential Commission of Inquiry probing Easter […]

More >

Former SL Fertiliser Company Chairman arrested

Thursday, November 19th, 2020

Courtesy Hiru News The Police Media stated that a former Chairman of Sri Lanka Fertiliser Company arrested by the Criminal Investigation Department over an alleged Rs. 90 million financial fraud for purchasing fertiliser from a private company in 2017.

More >

2015 සිට 2019 දක්වා විමර්ශන කටයුතු සඳහා විදේශ සංචාරවලට සහභාගි වූ FCID නිලධාරීන් 20 දෙනාට ගුවන් ගමන් ගාස්තු හා විදෙස් ගමන් වියදම් දීමනා ලෙස රුපියල් ලක්ෂ එකසිය හතළිස් එකක මුදලක් වැය වෙලා – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Wednesday, October 7th, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ (FCID) නිලධාරීන් 2015 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා විමර්ශන කටයුතු සඳහා විදේශ සංචාරවලට සහභාගි වී ඇති අතර, එම සංචාර සඳහා සභභාගී වූ නිලධාරීන් 20 දෙනෙකුට,  එම සංචාරවලට අදාළ ගුවන් ගමන් ගාස්තු හා විදෙස් ගමන් වියදම් දීමනා ලෙස රුපියල් ලක්ෂ එකසිය හතළිස් එකක පමණ මුදලක් වැය වී ඇති බව […]

More >

Over Rs 1 billion loss on purchase of coal, COPE reveals

Wednesday, October 7th, 2020

Courtesy Adaderana It was revealed at the Committee on Public Enterprises (COPE) held yesterday (06) that a loss of Rs. 1.1 billion has been incurred as a result of not specifying the quantity of coal required when calling for tenders for the purchase of coal by the Ceylon Coal Company (Pvt) Limited. It was also […]

More >

A Prison Commissioner gets monetary gifts from Makandure Madush in Dubai

Saturday, September 26th, 2020

Courtesy The Daily Mirror Underworld figure ‘Kosgoda Tharaka’, who is remand custody has made a statement to the Criminal Investigation Department that a Prison Commissioner had allegedly received monetary gifts from notorious underworld criminal Makandure Madush, while Madush was staying in Dubai, Deputy Solicitor General Dileepa Peiris said. Deputy Solicitor General made this statement before […]

More >

Sinhale organization calls for committee to prosecute victims of fabricated evidence (Video)

Friday, September 25th, 2020

Courtesy Hiru News The Sinhale National Organization states that a committee should be appointed to ensure justice to all parties affected by the judgments that were created by fabricating false evidence during the period of good governance. It’s General Secretary Ven. Madille Pannaloka Thero stated this at a press conference held in Colombo today.

More >

Attempt to stop HIRU CIA revelations by offering bribes (Video)

Wednesday, September 2nd, 2020

Courtesy Hiru News Puttalam Forest Officer W. N. C. K  Wasala said that legal action will be taken against those involved in the destruction of the Kalpitiya Pallivasalthurai Mangroves which was exposed by Hiru CIA. Following the revelation, forest officials and the police inspected the area today, where the mangroves were destroyed. Meanwhile, the Chairman […]

More >

Chairman’s reply on Kalpitiya mangrove destruction (Video)

Tuesday, September 1st, 2020

Courtesy Hiru News Hiru CIA reports on another mangrove devastation in the Puttalam district amidst the devastation of the Anavilundawa Ramsar wetland. The mangroves have been destroyed by changing the boundaries of a land belonging to the Forest Department with the direct intervention of the Chairman of the Kalpitiya Pradeshiya Sabha. Today the CIA revelation […]

More >

The electricity mafia is in Diyawanna – Minister Dallas Alahapperuma

Sunday, August 30th, 2020

Courtesy Hiru News The Minister of Power and Energy Dullas Alahapperuma states that the report of the committee appointed to investigate the recent power outage island wide will be uploaded on the internet. The Minister stated this while participating in a public meeting held in Hakmana, Matara yesterday. The Minister also expressed his views regarding […]

More >

Registrars of Courts among four most corrupt institutions

Friday, August 21st, 2020

By Shamindra Ferdinando Courtesy The Island A smiling Sabry holds his mother after addressing the media at the Justice Ministry (pic by Shamindra Ferdinando) Justice Minister Ali Sabry, PC, yesterday (17) said that four state institutions––the Police, Prisons, Government Analyst’s Department and the Registrars of Courts––were so corrupt that the country faced a daunting challenge to […]

More >

Bribery Commission files indictment against Rajitha and two others

Thursday, August 20th, 2020

Courtesy Adaderana The Bribery Commission has filed indictment against former minister Dr Rajitha Senaratne and two others for allegedly causing losses to the state when leasing out the Modara Fisheries Harbour in 2014. The other two defendants in the case include the former Chairman of the Ceylon Fisheries Harbour Corporation (CFHC)  Upali Liyanage and its […]

More >

Cabinet nod to probe alleged misdeeds at state banks

Wednesday, August 19th, 2020

Courtesy The Daily Mirror Cabinet had given its nod to a paper submitted by Prime Minister Mahinda Rajapaksa as his capacity of being the Minister of Finance to probe all alleged misdeeds of state banking network that had taken place during the past years. The paper also sought to further strengthen the state banking network. […]

More >

Family Rule | පවුල් පාලනය

Monday, August 17th, 2020

Courtesy wayforwardnow I have a dream! That one day, ministers will be chosen for their character and not for their family. The scale and extent to which Sri Lanka has been captured by family-rule under the Rajapaksas is unprecedented. No country in the world sees such a depth and breadth of family members simultaneously occupying positions of power […]

More >

Kurunegala Mayor in attempt to claim lawyer’s fees of his case from Municipal Council?

Thursday, August 13th, 2020

Courtesy Adaderana Kurunegala Municipal Council members have left a council meeting expressing their displeasure over the Mayor’s failure to attend the meeting on time. Reportedly, the Kurunegala Mayor had been attending an event inaugurating the newly appointed Minister of Highways Johnston Fernando while a council meeting had been convened today (13). The Mayor had also […]

More >

සංස්කෘතික අරමුදලෙන් සජිත් සල්ලි හොරා කාපු හැටි ඔප්පු වේ – මෙන්න සාක්ෂි

Wednesday, August 5th, 2020

කතු වැකිය උපුටා ගැන්ම Lankamag 2015 යහපාලන ආන්ඩු සමයේදි සජිත් ප්‍රෙමදාස මහතා අයතා ලෙස සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් භාවිත කර ඇති බවට සාක්ශි කිහිපයක් අප වෙත.ලැබී තිබෙනවා

More >

Rs 11 bn. misappropriated at CCF under Yahapalana Govt., investigation reveals Rs 400 mn went missing during presidential election

Tuesday, July 28th, 2020

By Upali de Saram Courtesy The Island A three-member committee appointed to probe the alleged financial malpractice at the Central Cultural Fund has found that over Rs. 11 billion was misappropriated during the three-year period from 2016 to 2019. The committee handed over its report to Prime Minister Mahinda Rajapaksa yesterday (28).  The report has […]

More >

සජිත් ගස්.. ඇමතිකම දරද්දී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ බිලියන 11ක් මිසින්.. වාර්තාව බාර දෙයි….

Tuesday, July 28th, 2020

lanka C news 2016 – 2019 යන කාල සීමාව තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් බිලියන11ක මුල්‍ය වංචාවක් සිදුව තිබෙන බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කාර්යයන් විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ කමිටුවේ වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත. 2016-2019 දක්වා කාලය තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සිදුවූ අක්‍රමිකතා සහ අවභාවිතාවන් සොයා බැලීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බුද්ධශාසන හා සංස්කෘතික ආගමික කටයුතු […]

More >

Rs.11Bn financial misappropriation at CCF from 2016 to 2019: Report

Tuesday, July 28th, 2020

Lahiru Pothmulla Courtesy The Daily Mirror A financial misappropriation amounting to Rs.11 billion had taken place at the Central Cultural Fund (CCF) during 2016 to 2019, a committee appointed to probe financial irregularities at the CCF said in its report yesterday. The three-member committee appointed by Prime Minister Mahinda Rajapaksa as the Buddha Sasana and […]

More >

Rs. 11 bn misused at Central Cultural Fund – committee report

Tuesday, July 28th, 2020

Courtesy Adaderana The committee appointed to probe the financial misuse of at the Central Cultural Fund has handed over its report to Prime Minister Mahinda Rajapaksa today (28). The report states that Rs. 11 billion was misappropriated during the three-year period from 2016 to 2019, the Office of the Prime Minister said. It further reveals […]

More >

Owner of the Buwaneka hotel calls the HIRU news team

Tuesday, July 21st, 2020

Courtesy Hiru News The Owner of Buwaneka Hotel, WW Chandrasena said today that it was stated in the agreement he signed with the Kurunegala Urban Council, the particular building his hotel was housed in, is an archaeological monument. Speaking to our news team, he said that he maintained the building with extra care due to […]

More >

Former Minister of Cultural Affairs pressurized the Head of Archaeology (Video)

Tuesday, July 21st, 2020

Courtesy Hiru News Director General of Archeology Senarath Dissanayake stated that he was subjected to various pressures from the Minister of Cultural Affairs  during the previous government. He was speaking at a media briefing today regarding the demolition of a building allegedly belonging to King Bhuvanekabahu’s royal palace in Kurunegala. He further stated that the Department […]

More >

Mayor should be given the maximum punishment if he has commited any offense – Gammanpila

Tuesday, July 21st, 2020

Courtesy Hiru News Minister Johnston Fernando stated that no one will be allowed to touch the Mayor of Kurunegala as long as he is the District Leader. Meanwhile, speaking at a media briefing held today, a former Member of Parliament stated that Minister Johnston does not know the name Buwaneka. Former Member of Parliament Mayantha […]

More >

New CID unit to probe assets earned through criminal activity

Sunday, July 19th, 2020

Courtesy Adaderana A new division is to be established under the Criminal Investigation Department (CID), stated Senior DIG Deshabandu Tennakoon. The unit will be titled ‘Illegal Assets Investigations Division’, said the Senior DIG addresssing a press conference held at the Police Headquarters this morning (19). The new unit will be in charge of probing assets […]

More >

Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress