Author Archive for Education

එකම භූමියක ආයතන ද්විත්වයකින් පරිපාලනය වු හාර්ඩි ආයතනය” හාර්ඩි තාක්ෂණ ආයතනය ” ලෙස එක් ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය.

Wednesday, April 21st, 2021

නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ අධීක්ෂණය හා මඟපෙන්වීම යටතේ නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ අම්පාර හාර්ඩි කාර්මික විද්‍යාලය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුබද්ධ  ශ්‍රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ ආයතනය (SLIATE) යටතේ ක්‍රියාත්මක  අම්පාර හාර්ඩි උසස් තාක්ෂණ ආයතනය යන ආයතන ද්විත්වය ඒකාබද්ධ […]

More >

Universities in Sri Lanka to reopen on April 27

Monday, April 19th, 2021

Courtesy Adaderana Minister of Education Professor G.L. Peiris announced that a decision has been taken to reopen all universities in Sri Lanka on April 27 (Tuesday). Addressing a press briefing in Colombo today, he said that the universities will be reopened for academic activities while strictly following health guidelines. However, he said that due to […]

More >

April 21 declared special holiday for Catholic schools

Monday, April 19th, 2021

Courtesy Adaderana The Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, announced that Wednesday (April 21) has been declared a special holiday for all Catholic schools in the country. This is due to the fact that April 21 will mark two years since the Easter Sunday terror attacks that saw six churches and hotels bombed, […]

More >

Govt. ready to introduce new legislation to regulate int’l schools: Edu Minister

Monday, April 5th, 2021

Yohan Perera and Ajith Siriwardana Courtesy The Daily Mirror The Government is ready to introduce new legislation to regulate international schools, Education Minister Professor G. L. Peiris told Parliament today. Responding to an oral question raised by SJB MP Sumith Sanjaya Perera in the House, Professor Peiris said the Government is willing to have a […]

More >

Indian under graduate, post graduate and Ph.D scholarships available to Sri Lankans

Thursday, April 1st, 2021

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, April 1 (newsin.asia): The High Commission of India, Colombo, invites applications for the following ICCR scholarships for 2021-2022 academic sessions:  Nehru Memorial Scholarship Scheme:  This scheme covers all Undergraduate courses (except Medical/Paramedical& Fashion Design course) including Engineering, Science, Business, Economics, Commerce, Humanities and Arts. Maulana Azad Scholarship Scheme: Masters Degrees courses (except […]

More >

Art across the Palk Strait

Friday, March 26th, 2021

By Meera Srinivasan/The Hindu Colombo, March 25: Yazhpanam P.S. Balamurugan had to cancel nearly a dozen performances in India last year, after the pandemic made it impossible to travel from Jaffna, where he lives, in Sri Lanka’s Northern Province. I participated in some online events, and in another instance recorded a performance here and shared […]

More >

සබුද්ධි කවයේ NLSL සබුද්ධි පොත්ගුල අනුරාධපුරයට…

Tuesday, March 23rd, 2021

සබුද්ධි කවය සබුද්ධි කවය සංවිධානය කරන, ශ්‍රී ලංකා ජාතික පුස්තකාලය (NLSL) හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ සංවිධාන ශක්තියෙන් එක් වෙන ”NLSL සබුද්ධි පොත්ගුල” මාර්තු වැඩසටහන අනුරාධපුරය මහවිලච්චිය තක්ෂිලා මහා විද්‍යාලයේදී ලබන සිකුරාදා පැවැත්වේ. ඒ විද්‍යාලීය විදුහල්පති චමින්ද සේමසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. වැඩසටහන උදෑසන 07.45ට ආරම්භ වෙයි. NLSL සබුද්ධි පොත්ගුල ක්‍රීඩාව සහ […]

More >

2018 වර්ෂයෙන් පසු ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව පිළිබද උපාධිධාරීන් ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බදවා නොගැනීම සම්බන්ධව.

Sunday, March 14th, 2021

ලංකා ගුරුසේවා සංගමය. ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල. ලේකම්තුමනි, 2018 වර්ෂයෙන් පසු ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව පිළිබද උපාධිධාරීන් ශ‍්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බදවා නොගැනීම සම්බන්ධව. දිවයින පුරා ඉංග‍්‍රීසි විෂය ගුරු පුරප්පාඩු රැුසක් තිබියදී 2018,2019 හා 2020 වර්ෂවල දී ඉංග‍්‍රීසි සදහා උපාධිය හා භාෂාව දෙවන භාෂාවක් ලෙස ඉගැන්වීම් පිළිබද උපාධියක් ලබා ඇති උපාධිධාරීන් මෙතෙක් ගුරු සේවයට බ`දවා ගැනීමට […]

More >

අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ විවෘත කිරීමට මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් නොගැනීම සම්බන්ධව.

Sunday, March 14th, 2021

ලංකා ගුරු සේවා සංගමය. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ජී.එල්. පිරීස් මහතා,අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය,ඉසුරුපාය,බත්තරමුල්ල. අමාත්‍යතුමනි, අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ විවෘත කිරීමට මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් නොගැනීම සම්බන්ධව. ජදඩසා-19 වසංගතයේ පළමු අදියරෙන් පසු 2018/2020 අධ්‍යයන වර්ෂවලට අයත් සිසුන් 8000 කගේ අධ්‍යයන කටයුතු 2020 ජුලි 07 වැනි දින සිට දිවයින පුරා පිහිටි විද්‍යාපීඨ 19 දීි ආරම්භ කරන ලදි. නමුත් වසංගතයේ දෙවන අදියර ආරම්භ […]

More >

Pakistan to give 100 scholarships to Sri Lankan students in top medical schools: FM Qureshi

Wednesday, February 24th, 2021

Courtesy The News (PK) Pakistan has decided to award scholarships to 100 students from Sri Lanka in top medical institutes of the country, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi says. The foreign minister said this during his trip to Sri Lanka. He had earlier announced his arrival at Colombo on Twitter. Qureshi also spoke about defence […]

More >

150 Mahatma Gandhi scholarships awarded to Lankans

Friday, February 12th, 2021

Courtesy NewsIn.Asia Colombo, February 12 (newsin.asia): The prestigious Mahatma Gandhi Scholarships were awarded to 150 Advanced Level school students from all 25 districts across Sri Lanka by G L Peiris, Minister of Education of Sri Lanka, and Indian High Commissioner Gopal  Baglay, at a special ceremony held at the Ministry of Education, on February 11. […]

More >

ආණ්ඩුව, Corvid-19 වසංගතයට මුවා වී අ.පො.ස. සා/පෙළ සෞන්දර්යය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අතහැර දැමීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධවයි.

Monday, February 8th, 2021

ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, ජී.එල්. පීරිස් මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල. අමාත්‍යතුමනි, ආණ්ඩුව, Corvid-19 වසංගතයට මුවා වී අ.පො.ස. සා/පෙළ සෞන්දර්යය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අතහැර දැමීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධවයි. ක‍දඩසා-19 වාතාවරණය හමුවේ අ.පො.ස. සා/පෙළ 2020 විභාගයේ සෞන්දර්යය විෂයන් ස`දහා වන ප්‍රායෝගික පරික්ෂණ නොපවත්වා පාසල් පාදක තක්සේරුකරණ ලකුණු ප්‍රමිතිකරණය කොට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලකුණු වශයෙන් යොදා […]

More >

Publishing a collection of short stories written by people of Sri Lankan origin living in Australia – Calling for Contributions

Saturday, January 30th, 2021

Writers Guild of the Sinhalese Cultural Forum of NSW In Publishing a collection of short stories written by people of Sri Lankan origin living in Australia Calling for Contributions The Writers Guild of Sinhalese Cultural Forum of NSW Inc has launched a project to publish a collection of short stories written by people of Sri […]

More >

විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව තව දුරටත් ඉහළ දැමිමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අවධානය

Wednesday, January 27th, 2021

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය 2019 අ.පො.ස (උසස්පෙළ) විභාගයේ පැරණි සහ නව නිර්දේශ කඩඉම් ලකුණු මට්ටම් දෙකකින් විශ්වවිද්‍යාල වලට ශිෂ්‍යයන් තෝරා ගැනීම නිසා මතු වී ඇති ගැටළුව විසඳීම, බඳවා ගැනීම් පටිපාටියට හා පවත්නා නීති රීති වලට අනුකූලව ගැටළු පවතින ශිෂ්‍යන්ගේ ඉල්ලීම් සපුරාලන පරිදි සිදු කිරිමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව, ශිෂ්‍යයන් ඉදිරිපත් කර […]

More >

All students should be promoted to next level for next term classes: Ministry

Wednesday, December 23rd, 2020

Chaturanga Samarawickrama Courtesy The Daily Mirror As the third school term ends today for this year, the Education Ministry said all students should be promoted to the next class for the first term of 2021.  They said all textbooks relevant to the promoted classes should be provided.  The Education Ministry has informed all Provincial Chief […]

More >

The Growing Need for Childcare Support in Sri Lanka

Thursday, December 17th, 2020

RENU WARNASURIYA Courtesy World Bank Blog As an early childhood education specialist and as a mother of two children, I know how difficult the COVID-19 pandemic has been for parents who are juggling work and family obligations. The lack of affordable and reliable childcare options has left many parents scrambling to find makeshift solutions and has […]

More >

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයට අනුබද්ධ ආණමඩුවකලාපීය මධ්‍යස්ථානයේ කෘෂි යන්ත‍්‍ර උපකරණ කාර්මික ශිල්පි පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත්කැදවයි

Wednesday, December 16th, 2020

ප‍්‍රවෘත්තී නිවේදනය නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය          අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ පදවි ප‍්‍රාප්තියට සමගාමීව සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්ම  වැඩපිළිවෙළ යටතේ පුත්තලම දිස්ත‍්‍රික්කයේ ආණමඩුව ප‍්‍රදේශයේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන  අධිකාරිය සතු ගොඩනැගිලි සහිත ඉඩම ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය වෙත පැවරීමේ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරිම පසුගියදා සිදුකෙරිණි. ඒ […]

More >

කොරෝනා වසංගත අවදානම තුළ සැලසුමකින් තොරව අ.පො.ස උසස් පෙළ උත්තර පත‍්‍ර ඇගයීම් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව.

Monday, November 30th, 2020

ලංකා ගුරු සේවා සංගමය. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල. කොමසාරිස්තුමනි, කොරෝනා වසංගත අවදානම තුළ සැලසුමකින් තොරව අ.පො.ස උසස් පෙළ උත්තර පත‍්‍ර ඇගයීම් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව. කොරෝනා වසංගත අවදානම තුළ කිසිදු සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් සකස් නොකොට දෙසැම්බර් 01 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අ.පො.ස උසස් පෙළ උත්තර පත‍්‍ර ඇගැයීම් කටයුතු නිසා ඊට පරීක්ෂකයින් ලෙස සහභාගි වීමට […]

More >

Digitalization – A way forward for the Education System in Sri Lanka

Sunday, November 22nd, 2020

Aloysius Hettiarachchi. Perspective from a Civil and Structural Engineer The writer is a graduate of University of Peradeniya, which was constructed during the colonial period and opened by HRH prince Philip, the queen’s husband, ‘to be more open than usual’ in the early 50s. The Engineering Faculty that was established there was of the same […]

More >

Online Education: How can we get the next phase right?

Sunday, November 8th, 2020

Dr. Gamini Padmaperuma Background Online Learning has become a household term and is fast becoming a way of life. Schoolchildren and students from state and non-state higher educational institutions, and their teachers and lecturers have started experiencing online teaching and learning during the last several months. Although online teaching and learning existed in a limited […]

More >

නවෝත්පාදන සහය පියස සෑම සඳුදා දිනකම ක්‍රියාත්මකයි

Monday, October 26th, 2020

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධීකරණ කෙටි දුරකථන අංකය ලෙස 1966 හඳුන්වා දී තිබේ නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන,  හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිනියගේ සංකල්පයක් අනුව තාක්ෂණ, පර්යේෂණ හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධ සේවාවන් ජනතාවට සමීප කරවීමට මෙන්ම එම ක්ෂ්‍රේත්‍රයට අදාලව ජනතාවට ඇති ගැටඵ නිරාකරණය හා තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශ කඩිනමින් සැපයීම අරමුණු කරගත් […]

More >

2021 වර්ෂයට අදාලව සිදුකරනු ලබන අය – වැය යෝජනා

Monday, October 19th, 2020

ජනමාධ්‍ය නිවේදනයයි. ලංකා ගුරුසේවා සංගමය. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය, මහින්ද රාජපක‍ෂ මැතිතුමා, මුදල් අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 01.අග්‍රාමාත්‍යතුමනි, 2021 වර්ෂයට අදාලව සිදුකරනු ලබන අය – වැය යෝජනා සංවර්ධනය අරමුණු කර ගත් රටකට එහි වැදගත්ම සම්පත වනුයේ මානව සම්පතයි. එම මානව සම්පත සංවර්ධනයට අවශ්‍ය මුලික පදනම වැටෙනුයේ එරට අධ්‍යාපනය තුළිනි. ඒ අනුව අධ්‍යාපනයේ මුලික කාර්යභාරය පැවරි ඇත්තේ […]

More >

Mother Sri Lanka ආයතනයේ නියෝජිත පිරිසක් අග්‍රාමාත්‍යතුමා හමුවෙති

Wednesday, October 14th, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  සහ  Mother Sri Lanka ආයතනයේ නියෝජිතයින් අතර හමුවක් ඊයේ 2020.10.13 දින අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්විණි. Mother Sri Lanka ආයතනයේ වර්තමාන ප්‍රගතිය හා ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යතුමා දැනුම්වත් කිරීම මෙහි මූලික අරමුණ විය. 2008 වර්ෂයේ ස්ථාපනය කර ඇති Mother Sri Lanka ආයතනය, වගකිව යුතු පුරවැසියෙකුවීම සඳහා පෙර පාසල්, පාසල් දරුවන් […]

More >

New UK Student Visa routes for Sri Lankans

Friday, October 2nd, 2020

Courtesy The Daily Mirror The UK’s new Student route and Child Student route will open on October 5, 2020 to the best and brightest international students from across the globe including from Sri Lanka, the British High Commission said today. British High Commissioner to Sri Lanka, Sarah Hulton, said, This is a great opportunity for students […]

More >

Mobile libraries donated to rural schools, coinciding with Children’s Day

Thursday, October 1st, 2020

Courtesy Adaderana President Gotabaya Rajapaksa today (01) joined the World Children’s Day celebrations, donating libraries to schools in five districts, the President’s Media Division (PMD) said. President stated that the provision of a library and access to sports will help children to maintain the balance between physical and mental well-being. President added that he was […]

More >

බෙලිඅත්තෙ පාසල් දෙකක සිසු පිරිසක් අරලියගහ මන්දිරය නැරඹීමට පැමිණෙති

Tuesday, September 29th, 2020

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය බෙලිඅත්ත පුවක්දණ්ඩාව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සහ බෙලිඅත්ත ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන් පිරිසක් අද 2020.09.29 දින අරලියගහ මන්දිරය නැරඹීමට පැමිණ සිටියහ. මෙසේ අරලියගහ මන්දිරය නැරඹීමට පැමිණි සිසු සිසුවියන්ට අරලියගහ මන්දිරය පෙන්වූයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාය. කාර්ය බහුල දෛනික කාර්යන් මදකට පසෙක දැමු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දරුවන් සමඟ සුහද කතාබහක නිරතවෙමින් ඔවුන් සමඟ […]

More >

The story behind the inspirational letter sent by the principal to a student hoping to join grade one

Wednesday, September 23rd, 2020

Courtesy Hiru News A girl who is about to enter the first grade of a school next year had received an inspirational letter from the school.

More >

The Imminent Requirement to Regulate Online Education Providers in Sri Lanka

Thursday, September 17th, 2020

Dilan De Silva Chartered Quantity Surveyor Introduction Disruptive innovation fundamentally transforms a sector by replacing expensive, complicated, and inaccessible products or services with much less expensive, simpler, and more convenient alternatives.” (Staker, P.1) (Source: https://twitter.com/kenradio/status/1203204477655769088)   (Source: https://www.theengineeringcommunity.org/19-amazing-vintage-photos-that-show-how-people-worked-before-autocad/)   (Photograph by John Miranda: Source: http://www.cs.cornell.edu/wya/AcademicComputing/text/workstations.html)   Let’s take a few examples of disruptive innovations; Within […]

More >

Government pays attention to increase the number of national schools to one thousand

Thursday, September 10th, 2020

Courtesy Hiru News The Government has decided to increase the total number of National Schools in the country to one thousand and to expedite the development of National Schools. This was stated at a discussion chaired by President Gotabhaya Rajapaksa with all state ministers at the Presidential Secretariat today (10). Meanwhile, the President and other […]

More >

Chinese embassy gifts kits for disadvantaged Lankan school kids

Saturday, September 5th, 2020

Courtesy NewsIn.Asia Over 700 students from 19 schools in Sri Lankan capital city received stationery and panda school bags COLOMBO, Sept. 3 (Xinhua) — Over 700 students from 19 schools in Sri Lankan capital city have received gifts of stationery and panda school bags from the Chinese embassy to Sri Lanka. Students from different religious […]

More >

Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress