Author Archive for Science

සූම් අධිකරණ‍ය සහ ඉස්මතු කරගත යුතු අපේ කම

Saturday, July 10th, 2021

ෂම්මි උයනගේ (පරිගණක විද්‍යා විශේෂවේදී – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය) පරිගණක මෘදුකාංග ඉංජිනේරු කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ අධිකරණ කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙනයාම සඳහා සූම් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව මතුගම සෙනෙවිරුවන් මහතා විසින් ලියන ලද ලිපියක් ලංකා වෙබ් අඩවියෙහි පළ වී තිබුණි (එම ලිපිය සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න). සූම් ආයතනයේ අයිතිකරු වන චීනයේ උපත ලද අවුරුදු 50ක් වයසැති එරික් […]

More >

Sri Lanka defends move to build artificial reef

Sunday, June 20th, 2021

Meera Srinivasan Courtesy The Hindu It is not only the government that defended the move, but also Jaffna-based fisher cooperatives. Days after Tamil Nadu fishermen protested Sri Lanka’s efforts to build an artificial reef off Delft island, west of Jaffna peninsula, authorities defended the move aimed at enhancing fish breeding”. Last week, Sri Lanka’s Department […]

More >

Five reasons why you don’t need to panic about coronavirus variants

Saturday, May 15th, 2021

by Cassandra Willyard Courtesy Technologyreview.com The hype around scariants” is overblown. But we also shouldn’t be too complacent. On May 10, the World Health Organization added a new virus to its list of covid-19 variants of global concern. The variant, B.1.617, is being blamed for the runaway infections in India. It is the fourth addition […]

More >

China lands its Zhurong rover on Mars.

Saturday, May 15th, 2021

By Jonathan Amos BBC Science Correspondent China has successfully landed a spacecraft on Mars, state media announced early on Saturday. The six-wheeled Zhurong robot was targeting Utopia Planitia, a vast terrain in the planet’s northern hemisphere. The vehicle used a combination of a protective capsule, a parachute and a rocket platform to make the descent. The […]

More >

A Harvard professor says an alien visited in 2017 and more are coming

Monday, January 4th, 2021

Courtesy The Daily Mirror When the first sign of intelligent life first visits us from space, it won’t be a giant saucer hovering over New York. More likely, it will be an alien civilization’s trash.  Avi Loeb, the chair of Harvard’s Department of Astronomy, believes he’s already found some of that garbage.  In his upcoming […]

More >

සූර්යයා බබළවන්න: මිනිසාගේ ප්‍රයෝජනයට නොගෙන එක ෆෝටෝනයක් වත් නාස්ති වීමට ඉඩ නොදෙන්න

Saturday, November 28th, 2020

Rohan Abeygunawardena Professor Ravi P. Silva  (පරිවර්තනය කළේ ගම්පහ ආනන්ද වික්‍රමාරච්චි විසිනි) කොරෝනා වයිරස් හෝ කොවිඩ්19 වසංගතය මුළු ලොවටම අහිතකර ලෙස බලපා බොහෝ රටවල් සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට භේතුවී ඇත. දැන් ආර්ථික විශේෂඥයන්  සාකච්ඡා කරන්නේ ‘නව ආර්ථික පිළිවෙලක්’ ස්ථාපිත කිරීම සහ ඉදිරියට යා හැකි මාර්ග පිළිඹඳවය. වර්තමාන පරම්පරාව දැනුවත් කරලීම සඳහා උතුරු මැද පළාතේ වැසි ජලය […]

More >

කෘතීමව හදපු ලංකාවේ පළමු අශ්වයත් ඉන්න අක්කර 80ක අශ්ව පාරාදීසය

Thursday, November 5th, 2020

Pet Talk

More >

Unusual amounts of radiation in soil: Amaraweera orders probe

Tuesday, October 20th, 2020

By Thameenah Razeek  Courtesy Ceylon Today Minister of Environment, Mahinda Amaraweera, has instructed the Geological Survey and Mines Bureau (GSMB) and the Atomic Energy Board (AEB) to conduct an investigation regarding the claims made by the heads of certain authorities that the sand distributed and sold locally for construction purposes, subsequent to the removal of […]

More >

Astronomers capture exact moment supermassive black hole DEVOURED entire star

Monday, October 12th, 2020

Courtesy RT Through constant vigilance and some good fortune, astronomers have managed to capture the moment a supermassive black hole in a galaxy 215 million light-years away tore a star apart. The so-called ‘tidal disruption event’ (TDE) is the closest such death of a star humanity has ever witnessed.  Astronomers were alerted by the intense […]

More >

Scientists discover 24 ‘superhabitable’ planets that might be BETTER for life than Earth

Monday, October 5th, 2020

Courtesy RT It turns out that Earth might not be so special after all, as scientists have identified a plethora of planets outside our solar system with conditions that make them more suitable for life than our home. A study published in the journal Astrobiology identified two dozen planets with conditions which may be more […]

More >

Special unit to bring technology, research and innovation related services closer to general public

Wednesday, September 30th, 2020

Courtesy Adaderana The Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation has initiated measures to setup a coordinating unit to bring Technology, Research and Innovation related services closer to the general public, as well as to provide technical guidance in addressing the issues related to the said fields faced by the general public, in pursuance […]

More >

Sudden earth tremble shakes up Kandy

Sunday, August 30th, 2020

Courtesy Adaderana

More >

Tremors in Kandy – Geological officers launch investigation

Sunday, August 30th, 2020

Courtesy Hiru News A team of officers from the Geological Survey of Sri Lanka visited the Kandy area today to inquire into the unusual tremors that are reported to have occurred in several areas. The tremors have been felt in Kandy, Anuragama, Haragama, Gurudeniya, Thalathuoya and several other areas last night. The tremors were recorded at […]

More >

දේශීය නව නිර්මාණයක් වූ MCPR යන්ත්‍රය සීතා අරඹේපොල අමාත්‍යතුමියගේ නිරීක්ෂණයට.

Monday, August 24th, 2020

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන,පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය Covid 19 වෛරස් ආසාදිත පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රතිකාර සඳහා යොදාගත හැකි දේශීය නව නිර්මාණයක් වූ MCPR යන්ත්‍රය ( Chest Compressor Machine)  අද දින නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය විසින් නිරීක්ෂණය කළා ය.  මෙම යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළ කොළඹ විශ්ව […]

More >

Sri Lankan-born cancer scientist at the University of Queensland awarded the prestigious American Society of Haematology Global Research Fellowship Award

Tuesday, August 18th, 2020

Home News Dr. Jay Gunawardana, a Sri lankan-born blood cancer researcher at the University of Queensland (Translational Research Institute in Brisbane, Australia) has received the prestigious American Society of Haematology Global Research Award. This highly sought-after award is the result of a global search for competitive research proposals. It will enable Dr. Gunawardana to investigate […]

More >

Dr. Nalin de Silva bemoans the “The Cultural Narrative of Western Science” – yet again!

Thursday, August 13th, 2020

By Chandre Dharmawardana Dr. Nalin the Silva refers to an article in the recent issue of Science (dated 11August 2020 although Science is a weekly journal) entitled: Senior U.S. lawmaker wants National Academies to scrutinize racism in science”, and uses this to jump to another topic, which he says is NOT discussed in the above […]

More >

Robotics: Background, Influence on Everyday Life and Future

Wednesday, July 29th, 2020

Dr. Gamini Padmaperuma The terms Robotics is often mentioned these days. There were many local inventions that were presented in mass media recently highlighting the possible use of Robotics in health care industry to meet the challenges faced under the COVID -19. The local innovators need to be congratulated and supported to ensure their prototypes […]

More >

India-Sri Lanka to enhance cooperation in alternative medicine

Wednesday, July 29th, 2020

Courtesy NewsIn.Asia Institutional collaboration for online training of health professionals was among the subjects discussed Colombo, July 29 (newsin.asia): Dr. Sushil Kumar, First Secretary (Technical Cooperation) in the Indian High Commission met Mrs.H.W.M.Pushpalatha Manike, Additional Secretary, Ministry of Health and Indigenous Medicine Services of Sri Lanka on July 27th, 2020 and discussed cooperation in the […]

More >

The Problem of ‘Colonial Science’

Wednesday, July 1st, 2020

By Asha de Vos Courtesy Scientific American Conservation projects in the developing world should invest in local scientific talent and infrastructure As a Sri Lankan marine biologist, I have often found myself challenging stereotypes. At the beginning, some of my fellow Sri Lankans questioned my choice of career path. Despite coming from a tropical island with […]

More >

When the Indian Ocean’s ancient climate patterns return

Saturday, June 27th, 2020

Aswathi Pacha Courtesy The Hindu Formations like the El Niño of the Pacific Ocean could emerge About 19,000-21,000 years ago, ice-sheets covered North America and Eurasia, and sea-levels were much lower, with Adam’s Bridge exposed so that the Indian subcontinent and Sri Lanka were contiguous. This period, the peak of ice age conditions, is called […]

More >

A Sri Lankan herp mystery solved: The snake species that was two

Thursday, June 18th, 2020

by Dilrukshi Handunnetti Courtesy Mongabay A new study has finally solved a herpetological mystery surrounding Dendrelaphis bifrenalis, a species of bronzeback snake endemic to Sri Lanka. Researchers have established, through morphological differences and DNA sequencing, that the dry-zone populations of the snake are the true D. bifrenalis, and the wet-zone populations are a species new to […]

More >

New snake discovery in Sri Lanka is latest twist in slow-burning mystery

Tuesday, March 31st, 2020

by Dilrukshi Handunnetti Courtesy Mongabay Sri Lanka’s southwestern mountains have yielded a new snake species, Dryocalamus chithrasekerai, based on specimens collected in 2009 and 2017. Chithrasekara’s bridle snake, named in honor of local conservationist Nagamulla Hewage Chithrasekara, is the latest species in its genus, which researchers say should be kept taxonomically distinct from another genus of […]

More >

How sick will the coronavirus make you? The answer may be in your genes

Saturday, March 28th, 2020

By Jocelyn Kaiser Courtesy Science Science’s COVID-19 reporting is supported by the Pulitzer Center. COVID-19, caused by the new pandemic coronavirus, is strangely—and tragically—selective. Only some infected people get sick, and although most of the critically ill are elderly or have complicating problems such as heart disease, some killed by the disease are previously healthy and […]

More >

No, the coronavirus wasn’t made in a lab. A genetic analysis shows it’s from nature

Saturday, March 28th, 2020

By Tina Hesman Saey Courtesy Science News Scientists took conspiracy theories about SARS-CoV-2’s origins seriously, and debunked them The coronavirus pandemic circling the globe is caused by a natural virus, not one made in a lab, a new study says. The virus’s genetic makeup reveals that SARS-CoV-2 isn’t a mishmash of known viruses, as might be […]

More >

INNOTECH 2020 – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන ජාතික ප්‍රදර්ශනය මාර්තු මස 11 වන දින සිට 14 වන දින දක්වා හෝමාගම දි.

Thursday, March 5th, 2020

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයයි තාක්ෂණ හා නවොත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යාංශය (MHETI) සහ  තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය (SMTI) විසින් එම අමාත්‍යාංශ යටතේ ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය පර්යේෂණ ආයතන (GRI), විශ්වවිද්‍යාල සහ පෞද්ගලික අංශයේ සහයෝගීතාවෙන් සංවිධාන කරන  INNOTECH 2020  – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන ජාතික  ප්‍රදර්ශනය  මාර්තු මස 11 වන දින සිට 14 වන දින දක්වා […]

More >

Melting Arctic Permafrost Could Release Tons of Toxic Mercury

Saturday, February 8th, 2020

By Craig Welch Courtesy National Geographic Scientists have found large natural stores of the toxin in the Arctic. It’s not clear how much will get into food webs as the planet warms. Scientists have uncovered another hidden threat buried in the icy frozen north—massive natural reserves of mercury, a toxic heavy metal that in some […]

More >

Titanium Sands assays confirm depth resource potential at Sri Lankan heavy mineral sands project

Wednesday, February 5th, 2020

Emma Davies Courtesy  Proactive Investors Australia he Mannar Island project has power, road and rail infrastructure, is backed by a government supportive of foreign investment and is ideally situated for product export to Asian markets. Panning of RC aircore samples from below the water table at the Mannar Island project Titanium Sands Ltd‘s (ASX:TSL) initial assay […]

More >

රොබෝ තාක්ෂණය සදහා වන විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු දියුණු කරන්න සෘජුව මැදිහත් වෙනවා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල

Tuesday, January 28th, 2020

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය රොබෝ තාක්ෂණය සදහා වන විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ අඩුපාඩු සකස් කර   දියුණු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට ඍජුව මැදිහත් වන බව තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා පැවසීය. වත්මන් රජය යටතේ තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය  අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කර ඇති මෙම ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ  […]

More >

How orange trees help keep marauding elephants away

Saturday, January 25th, 2020

Courtesy NewsIn.Asia Project Orange Elephant exploits the elephant’s utter aversion for oranges (and other citrus fruits) to protect farms. By Chathuranga Dharmarathne, Chandima Fernando, Chinthaka Weerasinghe & Ravi Corea Colombo, January 25 (DailyFT/ www.nature.com) : Human-wildlife conflicts are an increasing problem as human land use encroaches on wildlife habitats. Augmenting farmers’ crops with orange trees through […]

More >

ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපතිනී මහාචාර්ය ක්ෂණිකා හිරිඹුරේගම රාජකාරි අරඹයි / Newly appointed Chairpersonof the National Science and Technology Commission (NASTEC) Prof.(Mrs.). ShanikaHirimburagama, assumes dutie.

Thursday, January 16th, 2020

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය Media Unit, – State Ministry of Technology and Innovation මෙරට විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික කරුණු පිළිබඳ ප්‍රමුඛතම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා උපදේශන ආයතනය ලෙස සැලකෙන උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කෙමිෂන් සභාවේ (NASTEC)   නව සභාපතිනිය ලෙස පත් වූ මහාචාර්ය ක්ෂණිකා හිරිඹුරේගම මහත්මිය අද දින (16) මහා සංඝරත්නයේ […]

More >

Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress