මාළිගාව ඉදිරිපිට ඇති වසා දමනලද පාර
Posted on March 23rd, 2016

සුදත් ගුනසේකර

Sugath01Sugath02Sugath03Sugath04Sugath05

One Response to “මාළිගාව ඉදිරිපිට ඇති වසා දමනලද පාර”

  1. Senevirath Says:

    මල්වතු නායක හිමි පාර විවුර්ත කලයුතුය යන අදහසේ සිටින බවත් එහෙත් කාරක සභාවේ 95% කම විවුර්ත නොකායුතුය යය කියන බවත් ආරංචිය අස්ගිරිය කියන්නෙත් විවුර්ත නොකළ යුතු බවය් වාහන දුෂණය නැවැත්වූ පමණින් ප්‍රශ්නය නො විසන්දේ එනිසා පාර වසා ඉතිහාසය රැකගෙන අපේ අනන්න්ය තාව රැකගෙන වෙනත් මෙවැනි දිගුකාලීන වැඩ පිළිවෙලක් ඇතිකලයුතුය් යෝජනා හොඳය . පාරඅරි න්න කියන්නේ ම සිංහල බෞද්ධ යන්ට පහර දෙන්න බලා සිටිනවුන්ය සරත් විජේසුරියත් එගොඩේ ම ඉන්නවාද ….බෞද්ධ විරෝධී, රජයට උල්පන්දම් දෙනඅ යට වෙන වැඩපිළිවෙල වල නැතිවම පාර අරින්න අවශ්‍ය වී ඇත . මගපල ලත් යය කියන ”’සිරාලත් ” එහි ඇත

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress