ආර්. ප්‍රේමදාස ජනපති වෙන්න පෙර රස්සාව ලැවරිය විකිණීමයි.. සජිත් ප්‍රේමදාසට ප‍්‍රකෝටි ගණනක වත්මක් කොහෙන්ද.. – අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්
Posted on December 16th, 2016

ලංකා සී නිවුස්

රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා 1993 දක්වා රටේ ජනාධිපතිවරයා වී සිටියද ඔහු දේශපාලනයට පැමිණිමට පෙර රැකියාව ලෙස කලේ පදික වේදිකාවේ ලැවරිය විකිණීම වුවත් ඔහුගේ පුත් සජිත් ප්‍රේමදාසට අද වන විට පියාගේ මිය යෑමේන් පසු කෝටි ගන්නක දේපල මෙන්ම මුදල් ලැබුනේ කෙසේදැයි සැක සහිත බව අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව සඳහන් වෙයි.

ආර්. ප්‍රේමදාස ජනපති වෙන්න පෙර රස්සාව ලැවරිය විකිණීමයි.. සජිත් ප්‍රේමදාසට ප‍්‍රකෝටි ගණනක වත්මක් කොහෙන්ද.. – අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

පසුගිය මැතිවරණය දක්වා දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් අත දිග හැර විශාල වශයෙන් මුදල් පරිත්‍යාග කල බවට තොරතුරු එම පෙත්සමට ඇතුලත් කර ඇතැයිද සදහන්ය.

මූලාශ‍්‍රය මෙතනින් Full report

3,995 Viewers

3 Responses to “ආර්. ප්‍රේමදාස ජනපති වෙන්න පෙර රස්සාව ලැවරිය විකිණීමයි.. සජිත් ප්‍රේමදාසට ප‍්‍රකෝටි ගණනක වත්මක් කොහෙන්ද.. – අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Thing to understand here is he did his bit for them by destroying Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism. So
  alugosu (to Sinhalese only) lk porisada and his nidan hora son going to be okay. Alugosu lk porisada ran the
  catholic-run UNPatriotic party to plelase the catholic west. Under him catholic tigers of tamil drealam headed by
  catholic hitler mala paharan did the business of killing 100,000+ Sinhalese including Buddhist monks. Same time
  the catholic tigers got rid of Buddhism in the north and the east. So lk porisadaya’s clan is not going to be investigated. Just like
  the traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller’s mega
  crimes. That’s guaranteed!

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Has any of these mega crimes against the Sinhalese, Sri Lanka and Buddhism by the catholic-run UNPatriotic
  party been investigated? Never. So lk alugosu porisada’s loot is safe.

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

 3. S.Gonsal Says:

  Yes. Most definitely this is BLACK MONEY. Rajapase himself siad he “ALLOWED” or “LET GO” the case of black money owned by Premadasa’s daughter. He should be punished for “LETTING GO”. There is an understanding among PAL HORU not to harm each other, according to MY3Pala, RW etc. This must come to a STOP. This the ROOT CAUSE of our country going to Indian Vermin Empire. We cannot stop the empire, but we can kill the REAL PARASITES.

  Lanka Con News doesn’t publish the “full report”. I also says, Colombo Telegraph reliably learns that there are many other petitions currently being compiled for submission regarding other politicians currently in service.. I am sure Con News owner WW is also under investigation how he earned his massive wealth.

  Whether the father was a wealthy man or not will not make one honest. How about Ranil then ?
  Rajapaksas too were NEVER RICH as what the possess now. Look at the nuber of companies owned by sons, relatives , brothers and “owner less” palaces and even TV Channels now they claim “not theirs”.

  Almost all politicians are PAL HORU. We should construct a society in which “Laveria” selling man can become a millionaire surely by working hard, if such man can become the President.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress