චම්පික අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අදත් විවිධ දහස්
Posted on December 22nd, 2019

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලි චම්පික රණවක අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අදත් විවිධ පාර්ශ්ව අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress