නීතියේ පවතින දුර්වලතා ගැන භික්ෂු සංවිධාන පවසයි
Posted on December 31st, 2019

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

නීතියේ පවතින දුර්වලතා හේතුවෙන් වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට නිසි ලෙස දඬුවම් ලබාදීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇතැයි භික්ෂු සංවිධාන පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ අදහස් පළකළේ අද කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා කිහිපයකදී

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress