වංචා හා දූෂණවලට සම්බන්ධ රාජ්‍ය සේවකයින්ට ජනපතිගෙන් රතු එළියක්
Posted on December 31st, 2019

Courtesy Ada Derana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress