අම්පිටියේ සුමනරතන හිමි ප්‍රංශයට : මෙන්න උන්වහන්සේ කරන්න යන දේ..
Posted on December 6th, 2023

මඩකලපුවේ මංගලාරාම විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය අම්පිටියේ සුමනරතන හිමි ප්‍රංශයට වැඩම කොට එහි වැඩ වසන පූජ්‍ය පරවාහැර චන්දරතන හිමියන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකි…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress