ගාලුමුවදොර පිටියේ දී අවුරුදු 17 තරුණියක් දූෂණය කළ රනිල්ගේ ගෝලයාට ජනාධිපති සමාව I Presidential Pardon
Posted on December 9th, 2023

Kaarige Channel Eka | Dharmasri Kariyawasam

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress