“බුදුදහම මැදපෙරදිග පුරා පැතිර තිබුණා. තුර්කියම එදා බෞද්ධ”
Posted on March 1st, 2024

Mahinda Pathirana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress