Lyden av en klappende hånd.
Posted on May 7th, 2013

Mahinda Weerasinghe

Erik Solheim’s «Politikk er ƒÆ’†’¥ Ville» ble publisert 5 Mars 2013, manglet mye fakta og substans og var ganske mangelfullt for min smak. Hvis det var noe mann kunne fƒÆ’†’¥ fra det var det datoene pƒÆ’†’¥ forskjellige historiske hendelser. SpƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let om hvordan og hvorfor fredsprosessen gikk gƒÆ’†’¦rent forblir uklart. Det er hvis en ser bort fra Solheim sine uformelle anklager av ThorbjƒÆ’†’¸rn Jagland som er for det meste ubekreftet sladder.

 

MWRajiv
Rajiv Gandhi

MWEricSolErik Solheim

Jagland var ikke hvem som helst. Han var statsminister (1992- 2002) utenriksminister (2005- 2009), og Stortingspresident (2005-2009). NƒÆ’†’¥ er han general sekretƒÆ’†’¦r I EuroparƒÆ’†’¥det (siden 2009). Han er ogsƒÆ’†’¥ formann i nobelkomiteen (siden 2009).

Til de som ikke vet om det store skjulte spillet, Įՠմ fremme sĮՠմnne anklagelser kan virke ondartet og misunnelighetsbasert.

Viktige spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l er oversett med vilje som for eksempel: hvor mange milliarder NOK var slƒÆ’†’¸set bort for den store «freds» initiativ. Kort sagt er boka akkurat som hans freds initiativer “”…” manglende I innsyn, troverdighet og ansvar. Rart at akkurat de tingene han og hans bok mangler er det han og hans sjef Bondevik krever fra den Srilankiske regjeringen.

Solheim skriver at han «har vƒÆ’†’¦rt pƒÆ’†’¥ Sri Lanka for ƒÆ’†’¥ skrive en bok om Norsk politikk» og er tilfeldigvis sammen med hans «gode venn og tidligere venstre partileder Arne Fjotoft». Arne, ogsƒÆ’†’¥ kjent som “ƒ”¹…”Jaffna Kongen’, har lagt fundamentet for ƒÆ’†’¥ introdusere Terrorist Tigrer til Norske politikere av alle slag samtidig som Srilankere lƒÆ’†’¥ i en dyp sƒÆ’†’¸vn.

Han ƒÆ’†’¥pner med Sri Lanka som tema pƒÆ’†’¥ denne mƒÆ’†’¥ten: ” 17 mai 2009 (den Norske Nasjonal dagen) Oslo var dekket med gloriƒÆ’†’¸s solskinn. Barnetog gikk mot slottet. Jeg smilte og vinket til min sƒÆ’†’¸nn Aiden”¦men den ekle fƒÆ’†’¸lelsen jeg hadde i magen sto i sterk kontrast til jubelen der jeg befant meg.

Krigen i Sri Lanka var ved sin siste brutale fasen. Titusener av folk har vƒÆ’†’¦rt drept i uken fƒÆ’†’¸r i et blodbad og media var i det minste bekymret med dramaet som utviklet seg”.

Den Sri Lankiske regjeringen hadde restriksjoner pƒÆ’†’¥ media dekning I dette omrƒÆ’†’¥det, og tigerne hadde aldri vƒÆ’†’¦rt bekymret for media dekning. Krigen skjedde i skjul, og nƒÆ’†’¥ var det i sluttfasen der Tamil tigrenes dager vendte mot slutten. Regjeringsstyrkene var ved ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re omfattende angrep uten noen intensjoner ƒÆ’†’¥ etterlate overlevende.»

Til slut kom de fryktelige (gode) nyheter 19 Mai 2009; att hans helt “ƒ”¹…”Rajiv Gandhis morder’; Pabhakaran var tatt!

Fredsprosessen I Sri Lanka

Jeg mistenker at Solheims stƒÆ’†’¸rste frykt var at hvis Pabhakaran var fanget av Sri Lankiske styrker ville han innrƒÆ’†’¸mt hvordan terrorismen hadde vƒÆ’†’¦rt finansiert av Norge?

SĮՠմ hvis jeg var deg ville ikke sove i ro helt enda Solheim!

MWthob
ThorbjƒÆ’†’¸rn Jagland

Solheim skriver at “ƒ”¹…”titusener var drept I uken fƒÆ’†’¸r blodbadet’ men hvor er beviset pƒÆ’†’¥ dette? Det er klart at Nazi-tyskland gasset millioner av jƒÆ’†’¸der under den andre verdenskrig, men det vanskeligste var ƒÆ’†’¥ fjerne alt beviset. Og Nuremburg domstolen gjorde alt beviset tydelig. En slik bevis-fjerning ville ha trengt flere bataljoner for ƒÆ’†’¥ gjennomfƒÆ’†’¸re.

Under Jaglands undertittel «Jaglands destruktiv Ego», Solheim pƒÆ’†’¥stƒÆ’†’¥r at “ƒ”¹…”fredsprosessen I Sri Lanka var ordentlig startet kun netter Jagland og andre fra arbeiderpartiet forlot regjeringen etter valget I 2001′.

«Enda en forutsetning for fredsprosessen i 2001, paradoksalt nok, var regjeringsskiftet i Norge. VollebƒÆ’†’¦k startet fredsprosessen i 2000, ThorbjƒÆ’†’¸rn Jagland fikk den til ƒÆ’†’¥ bryte ned i 2001, men etter valgene i hƒÆ’†’¸sten 2001 var det Jan Pettersen som tok det opp igjen.»

Snodig nok, nevner han ikke Bondevik selv om han var statsministeren, sentrale planleggeren og initiativtakeren for hele greia!

Solheim forakter ThorbjƒÆ’†’¸rn Jagland «fordi han hadde en farlig tro pƒÆ’†’¥ at en person uten kunnskap kunne innta et omrƒÆ’†’¥de og gjƒÆ’†’¸re et forskjell».

Selvsagt: “han reiste til Sri Lanka som utenriksminister og var der I 13 timer I juni 2001. Det var den eneste gang han var der, fƒÆ’†’¸r eller siden. Jagland hadde ingen betraktelig kunnskap om Sri Lanka og fredsprosessen men trodde att han mestret alle sakene betydelig”.

Solheim videre argumenterer at “Jagland sviktet hans egne (Norske), som skapte mer bry i fredsprosessen. Grunnen var at Jagland gjorde en avtale med den Srilankiske regjering uten ƒÆ’†’¥ involvere Tamil tigrene.”

En er nƒÆ’†’¸dt til ƒÆ’†’¥ stille spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let om “ƒ”¹…”hvilken stor kunnskap Solheim hadde utenom hva de Tamil katolikkene og Arne hadde informert han om.’ Jagland bƒÆ’†’¦ret ikke pƒÆ’†’¥ noe hemmelig som Bondevik og hans soldater Solheim og Wesborge gjorde. Jagland var ikke pƒÆ’†’¥ noe korstog, han var enkelt ute etter ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re det som var godkjent av verdiene i arbeiderpartiet som ga like muligheter for alle. Utenom det var han ikke gjort oppmerksom pƒÆ’†’¥ den katolske Eelam som den ultimate mƒÆ’†’¥let. Selvsagt kan man ikke beskylde mannen for noe han ikke vet.

SpƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let er da; hva var det Jagland og Nordmenn I sin helhet uoppmerksom pƒÆ’†’¥?

For ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ en tit pƒÆ’†’¥ en av verdens mest utarbeidet komplott i det siste ƒÆ’†’¥rhundre mƒÆ’†’¥ en se nƒÆ’†’¸ye pƒÆ’†’¥ rapporten som man finner link til nedenfor, utgitt av WAPS. I den forstand er det at en god indikasjon av hva Solheims bok ikke sier, og det rettferdiggjƒÆ’†’¸r bokens uklare pƒÆ’†’¥stander; men fremfor alt hvorfor Jagland er beskyldt for ƒÆ’†’¥ ha tapt freden.

http://www.lankaweb.com/news/items/2012/02/05/pawns-of-peace-evaluation-and-lessons-unlearnt/

“ƒ”¹…”PAWNS OF PEACE-EVALuering’ og, og ulƒÆ’†’¦rt lekse!

 

Februar 5, 2012

Den historiske ankomsten av Helgesen til Colombo (spesielt med hensyn til tidspunktet da han kom 24.1.1999) var uklanderlig pĮՠմ flere mĮՠմter. Tamilenes propaganda stormangrep hadde fĮՠմtt hele Norges sympati ved 90-tallet. Hukkomelsen av mordet pĮՠմ den indiske statsminister Rajiv Gandhi av LTTE terrorister var begynt Įՠմ minke internasjonalt og i India.

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga var da president I Sri Lanka. Hun var fullstendig rƒÆ’†’¥tten. Omringet av “ƒ”¹…”yes men’ som var like dumme som henne! Hennes regjering var infiltrert av LTTE tilhengere.

Samtidig var tidligere vƒÆ’†’¥penhandleren i Jaffna, Jon Westborg, den norske ambassadƒÆ’†’¸ren i Colombo.

http://www.asiantribune.com/oldsite/show_news.

Interessant nok finner vi tidenes stƒÆ’†’¸rste quisling, Ranil Wickremasinghe, har tatt midtpunktet i Sri Lanka, som gjenvalgt statsminister.

Catholic action kontrollerte engelske nyheter I Sri Lanka samarbeidet med UD og hindret at fakta fant fram til Lankiske ƒÆ’†’¸rer. De innrƒÆ’†’¸mmet aldri at det hadde vƒÆ’†’¦rt et fullstendig propaganda krig mot Sri Lankere av Norge. Kumar Rupasinghe bƒÆ’†’¸r stƒÆ’†’¥ som vitne til dette siden han var en av tidenes stƒÆ’†’¸rste propagandister.

PĮՠմ den andre siden tror Sri Lankere at hele den norske nasjonen var ansvarlig for terror problemet i landet. Dette stemmer ikke.

De som var ansvarlig gjorde ikke noe Įՠմpenlyst. De hadde som mĮՠմl Įՠմ vise verden at den norske nasjonen klarte Įՠմ handle som en monolittisk helhet vis-a-vis Jaffna Tamiler. Det er klart at det fremsto som noe det ikke var, som om det ikke var kun noen fĮՠմ som kontrollerte situasjonen men heller hele Norge som var helt enig i handlingene.

Faktum er at de som hadde fant pĮՠմ plotten kunne man telle pĮՠմ et hĮՠմnd. Her mener jeg spesifikt Kjell Magne Bondevik, Erik Solheim, Jon Westborg og ikke minst Arne Fjotoft.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik binder hele greia sammen. Han fostret mulighetene, ga retning finansiering og talerstol til de andre involverte. NƒÆ’†’¥ har han sƒÆ’†’¸kt ly og later som han aldri hadde noe med det ƒÆ’†’¥ gjƒÆ’†’¸re.

Erik Solheim

Erik var begeistret for den massemord helten som han tilba. FƒÆ’†’¸rst sa han at han var Kristen, men sƒÆ’†’¥ mistet han troen fƒÆ’†’¸r han da fant den igjen.

Kan vi finne noen som helst kvalifikasjoner som gir Erik kunnskapen som trengs til ƒÆ’†’¥ fullfƒÆ’†’¸re en slik jobb som han hadde? Uten hans Jaffna katolske rƒÆ’†’¥dgivere, ville han vƒÆ’†’¦re en dƒÆ’†’¸d politiker, som han nƒÆ’†’¥ har blitt!

 

Jon Westborg

Han var tidligere ambassadƒÆ’†’¸r til Sri Lanka (1996-2003) i syv ƒÆ’†’¥r, ogsƒÆ’†’¥ ambassadƒÆ’†’¸r til India (2003-2007) i fire ƒÆ’†’¥r.

Avlytting: Norske ambassadƒÆ’†’¸r Jon Westborg og Pulidevan fra LTTE. I denne avlyttingen gir ambassadƒÆ’†’¸ren informasjon om kommunikasjonsutstyr og sier at Norge vil betale for de ekstra kostnadene. Dette avdekker en dialog mellom Westborg og Pulidevan om kommunikasjonsutstyr som har vƒÆ’†’¦rt «behandlet, forklart og ordnet med Bradman Weerakoon».

Seks tonn med utstyr var levert til LTTE i 2002 med bla V-Sat utstyr for satellitt kommunikasjon. Westborg ber Pulidevan sende faks direkte til hans residens pƒÆ’†’¥ Gregory’s Road og ikke til ambassaden.

Vi vet at Bondevik var en som manglet verdier, at han var naive, sĮՠմ hvordan skal vi da forstĮՠմ Jon Westborg i sammenlikning?

Men uten Bondevik ville han fortsatt skaffet vĮՠմpen til terroristene, her tykner plottene.

 

Westborg er noksƒÆ’†’¥ uvanlig I den Norske Utenriksdepartementet. Bondevik hadde bruk for han som et bindeledd mellom han og Prabhakaran. Dette gjorde den ukvalifiserte Westborg til den Norske ambassadƒÆ’†’¸r i Colombo.

Arne Fjotoft

Denne mannen er verre en alle de andre.

Vi mƒÆ’†’¥ gƒÆ’†’¥ ut ifra at nƒÆ’†’¥r han kom til Sri Lanka i 1967 var hans puritansk holdning dominerende. Her finner vi likhetstrekk med Bondevik som innebar en utdeling av «gode verdier og moraler» til hedensk Sri Lanka.

FƒÆ’†’¸lgende tilfeller kan bli sett pƒÆ’†’¥ som faktum:

* Kjell Magne Bondevik, Jon Westborg, Erik Solheim og Arne Fjotoft var venner i krig, kjente hverandre godt, passet pĮՠմ hverandre og til og med kristne.

* De var i samarbeid med katolske Tamiler og hadde mƒÆ’†’¥let om ƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¸delegge den singalesiske, buddhistiske nasjonen.

Jon Westborg and Arne Fjotoft kjente massemorderen Prabhakaran personlig. Og hadde stadig kontakt med han. NƒÆ’†’¥ kommer den viktigste punktet som vil vise seg til ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re sant. Det som er urovekkende er at ingen har sett denne forbindelsen.

Tsunamien slo Killinochi 25. desember 2004.

Hvordan kan Pabhakaran overleve I en underjordisk bunker nƒÆ’†’¥r hele nƒÆ’†’¦rmiljƒÆ’†’¸et ligger under vann?

SƒÆ’†’¥ den store spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥let er da om han I det hele tatt var I Mullaitheevu. Var han i det hele tatt i Sri Lanka nƒÆ’†’¥r Tsunamien kom pƒÆ’†’¥ 24 desember 2004?

IfƒÆ’†’¸lge noen privat intelligens som jeg har, nƒÆ’†’¥r tsunamien slo Mullaithu var Prabhakaran i Oslo og feiret jul med Westborg og andre konspiratƒÆ’†’¸rer. I tillegg hadde avisen «the island» rapportert at en dyr kiste «for en LTTE toppleder» hadde vƒÆ’†’¦rt smuglet inn til nordlige tiger omrƒÆ’†’¥der i en kontainer med nƒÆ’†’¸dhjelp til tsunami offerer. (Denne informasjonen var det god grunn for ƒÆ’†’¥ ha lekket.)

UD trengte tiden til ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ terror sjefen hemmelig tilbake til Mullaithu ellers ville konspiratƒÆ’†’¸rer i Norge bli avdekket. For ƒÆ’†’¥ smugle han tilbake trengte de minst tre uker.

Da lagde de en gjennomfƒÆ’†’¸rings plan. LTTE kjƒÆ’†’¸pte en dyr kiste fra Colombo og latet som om de skulle begrave en viktig LTTE medlem. De sa aldri hvem denne personen var, og det er fortsatt hemmelig. Alle trodde det var Prabhakaran. Dette var bare et tiltak som skulle fƒÆ’†’¸re bort oppmerksomhet og minske sannsynligheten for etterforskning.

Hvis man da ser helheten bak det her fĮՠմr vi et klart bilde av plotten.

Erik Solheim, Kjell Magne Bondevik, Jon Westborg og Prabhakaran mĮՠմ ha blit enig rundt 2000 om Įՠմ koordinere og samarbeide i sine aktiviteter for Įՠմ fĮՠմ Eelam i Sri Lanka.

Ved 5 desember 2001 var fundamentet klargjort.

Da kom LTTE ut med at de skulle igangsette en vƒÆ’†’¥penhvile den 19. desember. Ranil fƒÆ’†’¸lget kort etter med en en-mƒÆ’†’¥ned vƒÆ’†’¥penhvile fra den 24. Da, pƒÆ’†’¥ desember 27 ringte Ranil Kjell Magne Bondevik og ba offisielt om at Norge kunne vƒÆ’†’¦re med pƒÆ’†’¥ ƒÆ’†’¥ organisere denne vƒÆ’†’¥penhvilen. Slik ble det hele igangsatt.

Det var seks runder med samtaler og alle ventet positiv resultat:

1.) September 16-18, 2002 – Sattahip, Thailand

2.) Oktober 31″”‚November 3, 2002″”‚Rose Garden Hotel, Thailand

3.) Desember 2-5, 2002 “”‚Oslo, Norway

4.) Januar 6-9, 2003 “”‚Rose Garden Hotel, Thailand

5.) Februar 7-8, 2003 “”‚ Norwegian Embassy, Berlin

6.) Mars 18-21 – Hakone, Japan

I ettersyn ser vi at Prabhakaran og Bondevik har spilt et farlig spill med den Sri Lankiske regjeringen. De skulle destabilisere den Sri Lankiske staten og frustrere lokalbefolkningen for grunner som ingen kjenner til.

Onkel Tom Ranil stolte pĮՠմ Bondevik ved Įՠմ ha gitt han stillingen som Leder i den kristne unionen. Han var ogsĮՠմ blitt tilbudt Nobels Fredsprisen sĮՠմ fort Eelam var i boks. Jeg tviler sterkt pĮՠմ om Bondevik og Prabhakaran noen gang stolte pĮՠմ Ranil med et reelt plan.

ƒÆ’†'”‚¦ fortsette med planen, pƒÆ’†’¥ 22, 2002, ambassadƒÆ’†’¸r Westborg, som fungerte som en ledd mellom Prabakharan og Ranil, signerte en avtale. Hurra for Bondevik.

Ved den tiden var Bondevik og co. I arbeid for ƒÆ’†’¥ vaske bort LTTE sin rykte som terrorist. Dette ville da inspirere EU medlemmer til ƒÆ’†’¥ erkjenne LTTE terrorister som en fredelig gruppe. Alt som UD gjorde da var i hensyn til et mƒÆ’†’¥l. Endelig var LTTEs terrorist merke blitt fjernet og LTTE fƒÆ’†’¥r respekt. Dette ville da ƒÆ’†’¥pne for muligheten ƒÆ’†’¥ sƒÆ’†’¸ke mandat pƒÆ’†’¥ en FN godkjent invadering av Sri Lanka, som Frankrike gjorde i Libya.

Herfra mĮՠմ vi gjette pĮՠմ en informert mĮՠմte pĮՠմ hvordan hver del av denne figurine bidro til en vellykket Eelam operasjon.

 

 

Bondeviks hovedfunksjoner

Eksklusiv prioritet var gitt av Bondevik til ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ til en avdeling pƒÆ’†’¥ den norske ambassaden dedikert til fredsmegling. Vennen hans, Erik Solheim, var gitt stillingen som «the cheif peace facilitator». Det er klart at alle de viktige stillingene i denne nisjen var fylt av trofaste kristne venner. Ved formeringen av SLMM fƒÆ’†’¥r da disse venner mandat til ƒÆ’†’¥ destabilisere ƒÆ’†’ƒ”¹…”ya innenfra.

Denne nisjen var en regjering inn i en regjering, inn I en regjering. Uten noe transparens eller ansvar var noen gang erklƒÆ’†’¦rt.

Westborgs hovedfunksjoner

Hovedjobben til Westborg var ƒÆ’†’¥ vƒÆ’†’¦re et led til terroristen Prabhakaran. Han skulle ogsƒÆ’†’¥ bruke hemmelige midler i Rupier til ƒÆ’†’¥ bestikke strategiske hemmelige operasjoner og kjƒÆ’†’¸pe strategisk plassert byrƒÆ’†’¥krater. Disse pengene kan ha funnet veien til de hemmelige Eelamisten og til hemmelig Norske kontoer.

(SƒÆ’†’¥ fort det var bekreftet at Prabhakaran var dƒÆ’†’¸d, satt Westborg igjen med en haug med penger. Ved ƒÆ’†’¥ bruke de ressursene kjƒÆ’†’¸pte han blant annet en stor eiendom ved Victoria Golf Club. Dette vet jeg siden jeg er medlem pƒÆ’†’¥ denne klubben.)

NƒÆ’†’¥ skulle “ƒ”¹…”Eelam’ ha vƒÆ’†’¦rt en “ƒ”¹…”fait accompli’ fƒÆ’†’¸r 2005,

Westborg, som ambassadƒÆ’†’¸r i Sri Lanka kunne ikke forlenge hans oppdrag der men ble flyttet til nƒÆ’†’¦rheten i Inda for ƒÆ’†’¥ holde ƒÆ’†’¥pen lenken til Prabhakaran som han hadde.

SƒÆ’†’¥ finner vi “ƒ”¹…”vƒÆ’†’¦rgudene’ hjelper den Sri Lankiske folk, Fordi vi finner:

Mai 2003 “”…” Landets verste flom dreper 200 og driver 4000 fra hjemmene sine.

Mars 2004 “”…” Tamil gorilla leder Karuna splitter seg fram hoved Tamil gruppen og hjemmet seg med sine tilhengere.

SĮՠմ finner LTTE sjefen ut at han mĮՠմ begynne pĮՠմ nytt, some r selvmordsbombing, attentater og krenking av den Sri Lankiske befolkningen. Og i:

Juli 2004 “”…” Selvmordsbombing smeller I Colombo “”…” den fƒÆ’†’¸rste siden 2001.

Desember 2004 “”…” Mer enn 30,000 er drept nƒÆ’†’¥r en tsunami, store bƒÆ’†’¸lger fra et underhavs jordskjelv, ƒÆ’†’¸delegger kyst samfunnet. 1/3 av terror kadrer var skylt bort. Etter tsunamien forsvant mye av Bondeviks makt og han mistet kontroll over Eelam prosjektet hans i 2005. Mahinda Rajapaksa var erklƒÆ’†’¦rt president 19 november 2005 etter ƒÆ’†’¥ ha vunnet valget.

Ranil Wickremasinghe hƒÆ’†’¥p om ƒÆ’†’¥ vinne var ƒÆ’†’¸delagt da LTTE bestemte at Tamil velgere, som ville ha valgt han, skulle boikotte valget. Hvorfor? Jeg tror at Norge og LTTE forventet ƒÆ’†’¥ fƒÆ’†’¥ Eelam fƒÆ’†’¸r 2005 valget, men Ranil gjorde ikke sin del. SƒÆ’†’¥ ba Prabhakaran Tamilene om ƒÆ’†’¥ ikke velge. AltsƒÆ’†’¥ ved 2005 ser vi at Bondevik er ikke lenger Statsminister og at til og med i 2007 kjemper han for ƒÆ’†’¥ vedlikeholde hans ƒÆ’†’¦re.

Da skjer det sluttspillet for LTTE og Prabhakaran i Mavil Aru 26. Juli 2006. Prabhakaran trodde at EU landene skulle redde han. Det ville de kanskje men turte ikke, siden Kina of Russland sĮՠմ over skuldrene pĮՠմ dem.

Mavil Aru var en snu punkt I den Sri Lankiske krig mot terrorismen. Ved 2007 sĮՠմ det dystert ut for Eelam skaperne og DU koordinatorer, for de mistet kontroll av en situasjon som ble bare verre.

Kina og Russlands evolusjon til verdensmakter, Rajapakse brƒÆ’†’¸drenes valgseier I 2005 og veggen mƒÆ’†’¸tt av konspiratƒÆ’†’¸rene var historisk. Under tilfellene skulle jeg ƒÆ’†’¸nske jeg kunne stilt Solheim bare et spƒÆ’†’¸rsmƒÆ’†’¥l: Var terrorsjefen Prabhakaran i Oslo med Hans Westborg nƒÆ’†’¥r Tsunamien slo Sri Lanka (den 25. Desember 2004)?

En enkel «ja», «nei» eller «vet ikke» hadde fungert bra! Og hvis tilfellen er at han var det da blir hele denne rapporten faktum!

 

MWciviSome of the Northern civilians held as human shields by the LTTE terrorists were rescued by Security Forces personnel

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress